Morten Dåsnes (SV): Verdens miljødag

Ringeriksbanen og ny E16 vil føre til store inngrep i friluftsområdet, mener Morten Dåsnes.

Ringeriksbanen og ny E16 vil føre til store inngrep i friluftsområdet, mener Morten Dåsnes.

Artikkelen er over 4 år gammel

Søndag er verdens miljødag. Holeværingen Morten Dåsnes er opptatt av friluftsområdet mellom Svendsrudmoen og Helgelandsmoen.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Verdens miljødag er en anledning til refleksjon over miljøpolitikken - internasjonalt, nasjonalt så vel som lokalt. Vår regjering var en drivkraft for ambisiøse mål på klimatoppmøtet i Paris, og har vedtatt nasjonale mål om kraftige kutt i klimautslippene.

Klimagasser

Nødvendige mål som må omsettes i praktiske tiltak. I hvert land - også i Norge. Trass i kraftfull handling i internasjonale fora og luftige målsettinger, økte Norges utslipp av klimagasser i fjor. Særlig fra transportsektoren
 

Resultatene i miljøpolitikken er summen av alle de små handlingene. Derfor betyr det noe hva vi gjør lokalt. Hole har rik natur som gir grunnlag for stor matproduksjon, et flott kulturlandskap og naturmangfold av internasjonal verdi. Nordre Tyrifjorden har internasjonal status som Ramsar område for sin betydning som våtmarksområde med rikt plante-, insekt- og fugleliv.

Friluftsområde

Lokalt har vi et viktig natur- og friluftsområde mellom Svendsrudmoen og Helgelandsmoen. Hver dag er barna i naturbarnehagen i full aktivitet her. De utvikler ferdigheter, glede over å være ute i naturen - og kanskje grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom menneske og natur. Seinere på dagen kommer Holeværinger i alle aldre til turgåing, sykling, løping, orientering, hundelufting, bær- og sopplukking.

LES OGSÅ: Jernbaneverket møter kommunen

For Hole SV er det totalt uforståelig at det ikke er mer lokal mostand mot en 4 felts veg gjennom disse uerstattelige naturområdene. Hvorfor skal vi bygge en veg som fører til økt biltrafikk, svekker trafikkgrunnlaget for Ringeriksbanen, gir økte utslipp og skaper nye køer og parkeringsproblemer i Oslo-området. En veg som truer naturmangfold i et våtmarksområde av internasjonal betydning og skjærer diagonalt gjennom et uerstattelig nærfrilufsområde.

Alternativ

Vårt alternativ er trafikksikker 2-3 felts veg med midtdeler i hovedsak etter nåværende trase. Redusert veg gjør at det ikke lenger er aktuelt med fellestrase for veg og bane. Dermed kan en finne trase for Ringeriksbanen med akseptable virkninger på naturmangfold, dyrka mark, kulturlandskap og nærfriluftsliv. Verdens miljødag er en anledning til å tenke på våre handlinger og prioriteringer i et miljøperspektiv. Tankene får gjerne ekstra flukt ute på tur. Det trengs!
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags