Jeg vet at de aller fleste oppe på Menova Hensmoen ikke vil flytte til Kilemoen. En av grunnene er at det sjeldent går busser fra byen og opp. Eller fordi det er mange som bor og går på i Hønengata og som synes det er det beste.

Når Menova flytter til Kilemoen, må alle de i Hønengata ned til byen i stedet for å gå ned til veien og ta bussen derifra og opp. Menova tenker ikke på dem som må reise i tre timer for å komme til og fra jobb.

La oss si at en forsover seg til jobb, og man skal på jobb på Kilemoen hvor den eneste bussen har gått. Til Hensmoen har du hvert fall Valdresekspressen, som går av og til – i hvert fall oftere enn bussen til Kilemoen.

At Menova klarer å utsette planene sine i 10 år, tviler jeg sterkt på. Men hvis dere først skal flytte Menova, så tenk på alle dem som har lang reisevei og ikke kommer seg på jobb på grunn av at dere gjør det mer tungvint. Det er viktigere for ansatte å komme seg på jobb framfor å tenke penger og plassering.