De mest aktive lokallagslederne i Palestinakomiteen lar ingen anledning gå fra seg til å sverte Israel.

Sverre Johnsrud fra Ringerike bruker starten på et nytt skoleår som påskudd. I Ringerikes Blad hevder han at «den israelske okkupasjonen er et viktig hinder for at unge palestinere får en god utdannelse».

Israel er ikke feilfrie, og den hundre år lange konflikten mellom jøder og arabere i området har utvilsomt ført til lidelse på begge sider.

La oss for et øyeblikk legge til side debatten om hvem som har størst ansvar for lidelsene, og konsentrere oss om utdanning.

Å hevde at Israels okkupasjon er et hinder for skolegang er totalt bomskudd. Den palestinske akademikeren Gabi Baramski, som tidligere var president ved Bir Zeit-universitetet, har skrevet: «Før 5. juni 1967 fantes det ingen universiteter på Vestbredden og Gazastripen.»

Etter at Israel erobret områdene i en forsvarskrig i 1967, begynte en storstilt bygging av høyere utdanningsinstitusjoner.

I dag har Vestbredden og Gazastripen 11 universiteter, 13 høyskoler og 19 community college-er [en type lavere høyskole med toårige studieløp, tilsv. svensk högskoleexamen].

Ifølge en offisiell publikasjon fra palestinske myndigheter har Vestbredden og Gazastripen «en befolkning på rundt 4 millioner og en av de høyeste per capita universitetsutdannede i den arabiske verden». Ifølge professor Joel Beinin, som ikke akkurat er kjent for å være pro-israelsk, og som har signert ethvert antiisraelsk opprop han har støtt på, har palestinerne nå «den høyeste relative andel av universitetsutdannede i den arabiske verden».

Palestinere i Libanon, som ikke har vært under israelsk okkupasjon, ligger for eksempel langt bak sine brødre på Gazastripen og Vestbredden. Den dagen palestinerne velger fredelig samarbeid med Israel, vil de få enda mer vitenskapelig og teknologisk utbytte av sine naboer.

Den dagen Palestinakomiteen holder seg til fakta, vil nordmenn bli bedre utdannet om Midtøsten.