Ole Martin Solberg skriver klokt og innsiktsfullt om loppemarked, dugnadsinnsats og skolekorpsdrift i RB 15/7. Men han er nok ikke helt oppdatert hva gjelder kostnader for avfallshåndtering og HRA’s rolle hva gjelder Vangkorpsets årlige loppemarked.

Selv med stor dugnadsinnsats, er det selvsagt en del utgifter knyttet til et så stort arrangement (omsetning cirka 300.000 kr); annonsering, husleie, avfallsbehandling, rengjøring, etc. HRA tilbyr loppemarkedene gunstige avfallspriser, der vi i praksis kun betaler for restavfall. I fjor beløp dette seg til 6.638 kr.

I tillegg forestår Containerservice Ringerike containere, bortkjøring og levering av restavfallet. Det går nok fortsatt an å sortere lopperestene enda bedre, men HRA’s kasse fyller vi neppe.

Ole Petter Løbben

Haugsbygd. (Tidligere) loppemarkedansvarlig Vangkorpset og styreleder i HRA