Jens E. Fjeld: Hvem var Høne?

Artikkelen er over 2 år gammel

Nei, dette er ikke overskriften på påskeromanen 2018! skriver Jens E. Fjeld, som i dette leserinnlegget dykker i lokalhistoriske navn.

DEL

Meninger

Det er uomtvistelig at navnet på Hønefoss stammer fra gården Hønen, som ligger på høyre side øverst i Hønengata. Like ved Ullerål og Hov. Både Høne og Ull henspeiler på gamle norrøne gudenavn. Hov indikerer at det har stått et gammelt gudehov på stedet. Haugen som er avmerket «Kongehaugen» ved Hønen forsterker det hele.

Man hadde også en Hønengård ved Norderhov kirke (Hønenkrysset). Navnet Høn forekommer også i Asker.

Ser man Ringerike (med Hole) som helhet er topografien på Ringerike overstrødd med gamle gudenavn; Norderhov (Njårds hov), Frøyshov (Frøys åker), Onsaker (Odins åker), Ask, Åsa (Àsa) etc. Navnene Helgeland (Hellig land), Ve og Veigin er også fra en fjern fortid.

Jens E. Fjeld

Hole har fostret flere konger, hvor Olav «den Hellige» Haraldsson er den mest kjente.

I et diplom fra 1337 blir Hønefoss omtalt som Weiginfoss. Da gikk eiendomsgrense midt i fossen mellom gårdene Weigin (Veigin) og Hønen. Den gang eide Veien gård søndre del av fossen, og gården Hønen den nordre del. På 1600-tallet hadde man hele 23 sager og møller i gang i fossen.

Da Hønefoss fikk bystatus i 1852 lå hovedtyngden av sagene og møllene i nordre del av fossen. Der lå også en vanndrevet spikerhammer (Ref. Hammerbrogata).

Noen har påstått at navnet Hønen kommer fra ordet hjørne. På gammelnorsk (islandsk) er navnet på hjørne hòrn (uttales håtn). Hylands Hørna noe helt annet!

Min påstand er at gården Hønen stammer fra guden Hønir (Hænir) eller Høne, som er en av æsene i den norrøne gudelæra.

«Etter Voluspå skapte han (Høne), sammen med Odin og Lodur, de første menneskene. Ved skapelsen ga Odin mennesket ånd, Høne ga han tanke, Lodur ga han blod og kroppsvæsker. Siden ble Høne sent som gissel til vanene, si bytte mot Frøy og Njord.» Ringerike eller Hringarrike er nevnt mange ganger i Snorres kongesagaer, både i tekst og på de eldste kart.

- Og egget kom før høna, uansett om det trilla fra Eggemoen og ble klekt ut på Klækken! God påske!

LES OGSÅ: Vet du hvor Korea, Japan og Kanada er? Nå er Jevnaker for dummies lansert 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags