– Noe av det viktigste valget du tar hvis du ønsker å ha en karriere er jo hvilken mann du velger å gifte deg med.

Omstridte Sylvi Listhaug (Frp) satt i NRK-stolen hos en Anne Lindmo som sperret opp øynene. Og hjemme i de tusen feministers hjem lyste det rødt i hissige øyne.

Listhaug har blitt direkte hetset for uttalelsen etterpå. Men kanskje er hun inne på noe?

Ministeren la til at skal man gjøre karriere og ha barn er man avhengig av å ha en mann som stiller opp. På samme måte som at bak enhver suksessrik mann står en sterk kvinne, kanskje?

Ikke det viktigste

La det være helt klart; jeg er ikke enig med Listhaug: Valg av mann, eller la oss i 2017 si partner, er absolutt ikke det viktigste.

Det viktigste er hardt arbeid. Og så må kvinner tørre å kreve sin plass ved bordet.

Og de som ansetter må våge å satse på kvinnen de ikke har gått på pub sammen med siden studietiden. Kanskje må de ta noen ekstra referanse-telefoner, men det får de gidde. De har også et ansvar for å sikre kjønnsbalansen.

Vi trenger Novapro

Vettet er jevnt fordelt mellom mann og kvinne

Næringsminister Monica Mæland (H) til BA

Bergensavisen skrev tirsdag om styreledere i de 47 største selskapene i Hordaland. Der fant de fire kvinnelige styreledere.

– Vettet er jevnt fordelt mellom mann og kvinne, kommenterer næringsminister Monica Mæland (H) til avisen.

Dessverre kjenner vi igjen ståa lokalt:

I 2009 sjekket Ringerikes Blad antall kvinnelige styreledere hos de 100 bedriftene med størst omsetning lokalt. Det var fire.

I fjor gjorde vi samme øvelsen. Da var svaret også fire.

Inntektslistene er også avslørende: Blant de 100 med høyest inntekt i 2015 fant vi kun 15 kvinner i Ringerike, 13 i Jevnaker og 10 i Hole.

Forhåpentligvis kan kvinnenettverket Novapros fokus på yrkeskvinner endre dette.

Viktig støtte fra partneren

Men, tilbake til Listhaug: Skal én i et forhold gjøre karriere, er partnerens støtte viktig.

En undersøkelse i Storbritannia i 2005 viste at kvinner gjorde omtrent dobbelt så mye hjemme, med husarbeid og barn, som mennene. En studie fra 2007 viste at 60 prosent av velutdannede kvinner som hadde forlatt arbeidslivet, pekte på mannens manglende innsats hjemme som en avgjørende faktor.

Skal vi oppnå full likestilling må det også prege arbeidsfordelingen hjemme.

Samtidig er heldigvis kjønnene forskjellige. Derfor er jeg strålende fornøyd med at gubben skifter dekk på bilen, og så kan jeg stryke klær. Hvem som vasker badet er hipp som happ.

Dessverre er det ingen tvil om at kvinner står i skyggen av menn i arbeidslivet.

 

Kvinnelønn

Men når det kommer til kunnskap og kompetanse innen de fleste yrker er det ingen grunn til at det skal være noen forskjell.

Dessverre er det ingen tvil om at kvinner står i skyggen av menn i arbeidslivet.

Norske kvinner tjener 88 kroner for hver hundrelapp menn får i lønn, slo Institutt for samfunnsforskning fast i februar. Dessuten er det, pussig nok, økende forskjell i lønnen dess høyere lønnsnivået er.

På toppen er kvinners timelønn 12 prosent lavere enn mennenes, mens hos de lavtlønnede er den «bare» seks prosent lavere. Dette kan bare til en viss grad forklares med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og at, ifølge Statistisk sentralbyrå, er to av tre ledere menn.

Lønnsgapet er langt fra et norsk problem, så i forrige uke var det debatt om lønnsforskjellene i Europaparlamentet. Der langet den polske politikeren Janusz Korwin-Mikke ut mot kvinners plass i samfunnet:

– Det er selvsagt at kvinner skal tjene mindre enn menn. De er svakere, mindre fysisk og mindre intelligente. De må de tjene mindre.

Jeg håper vi alle er enige om at bærturen hans er helt på viddene, og ikke bruke så mye energi på ham.

Vi er vel alle feminister?

I stedet bør vi alle erklære oss for feminister, enten det er Kaci Kullmann Five eller Gro Harlem Brundtland som er forbildet. Og kjempe sammen for at kvinner faktisk får like muligheter, lik lønn og lik respekt.