Å havne i Robek er ingen katastrofe. Det lever mange kommuner godt med i perioder. Det vil Hole også. Om innføring av eiendomsskatt er det delte meninger.

Men: I Ringerikes Blad rett før kommunevalget, 11. september 2015, skrev ordfører Per Berger:

«Hole Høyre har programfestet at vi ikke ønsker å innføre eiendomsskatt i Hole kommune, verken for vanlige boliger, hytter eller æringsdrivende.»

… og mer:

«Kommunens administrasjon med rådmannen i spissen er godt i gang med arbeidet, og kommunestyret ble i juni i år orientert om at det vil måtte skjæres ned ca 10 prosent, eller 33 millioner kroner i første fase. Hvor disse nedskjæringene gjennomføres, vil bli presentert for det nyvalgte formannskapet i budsjett/ økonomiplanmøte 14. oktober i år».

De foreslåtte nedskjæringene møtte en smule motstand, og programposter og valgløfter ble borte som dugg for solen.

Mer verdi hadde ikke det man lovet velgerne den gang. Dette er svært alvorlig. Et demokratisk problem, faktisk. Skal man ikke kunne stole på politikerne? Hvorfor skal man da gå til urnene på valgdagen? Det var nettopp temaet i flere artikler i Ringerikes Blad etter den skuffende valgoppslutningen sist høst.

Jeg imøteser resultatene av de analyser Hole Høyre formodentlig gjennomfører i kjølvannet av den svake valgoppslutningen, herunder betydningen av å løpe fra valgløfter få uke etter valget. Slikt er nytt i Høyre. Ikke minst derfor er resultatet av nevnte analyser meget interessante.