Gå til sidens hovedinnhold

Hør hva Steinar sier

Artikkelen er over 3 år gammel

Leder Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det handler i liten grad om tro og følelser. Det handler om å se framover, ta valg basert på fakta, og stå ved dem også når ulempene dukker opp. For i all utvikling må vi velge noe bort for å kunne skape nye resultater.

Vi er forhåpentligvis nå ferdig med skepsisen knyttet til behovet for vekst. For vekst handler ikke om pompøse ambisjoner om vekst for vekstens skyld. Vekst i antall innbyggere og lokale arbeidsplasser er nøkkelen til et bedre samfunn med bedre offentlige tjenester og høyere bokvalitet. Det kan vitenskapelig begrunnes, og det er gjort i Vekstbarometeret for Ringeriksregionen.

Steinar Aasnæss fra Universitetet i Sørøst-Norge har ansvaret for Vekstbarometeret. Han snakker folkelig om hvorfor vekst er viktig, hvorfor veksten har vært lav her, hvorfor vekst ikke kommer av seg selv, og hva spesielt politikerne må gjøre nå for at framtiden skal bli god.

Alle våre tre kommuner har heldigvis klare ambisjoner om vekst, men foreløpig er det et gap mellom ambisjoner og faktisk utvikling. Hvis målene som er satt skal nås, må politikerne ta grep. Aasnæss er helt klar på at det som trengs er en helt tydelig strategi i kombinasjon med politikernes evne til å stå ved valgene de tar. I motsatt ende: Vingling er det mest ødeleggende. Vingling bunner ofte i at hovedplanen er for utydelig og for snever.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

Vi har sans for at politikere og administrasjon som bygger et solid fundament i form av utredninger, råd og folkemøter. Samtidig er det viktig å omsette dette til praktiske valg.

Aasnæss bruker modige politikere på 1960-tallet som eksempel. Upopulære beslutninger om å satse på Hallingby framfor Hen ble kronet med suksess. Samme framsynthet, og samme troskap til veivalget trengs nå.

Derfor, kjære politikere: Dere er akkurat nå særdeles viktige. Vi er i en fase der samfunnet må ta en ny retning. Her må kloke folkevalgte ta styringen, ikke sitte på sidelinjen. Dere kan bli husket som dem som brukte framsynthet og klokskap, som våget å ta modige valg, og som står ved dem over tid. Dette handler om proaktivt lederskap, og ikke bare holdninger til enkeltforslag som kommer på politikernes bord.

Vi både tror og håper at dere er i gang med dette arbeidet, men vi trenger å bli involvert i det. Vi håper dere ser forbi neste års valg og taktikk knyttet til dette. Vi håper dere så raskt som mulig presenterer hva dere tror på og hvilke konkret løsninger som blir nødvendige. Bruk den offentlige debatten. Tegn store framtidsbilder. Fortell hvilke modige valg som er nødvendige. Slik får vi gode og bredere diskusjoner nå.

Kommentarer til denne saken