Sett dere ved samme bord!

Vegård skole skal selges.

Vegård skole skal selges. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

«Den nedlagte skolebygningen kan dele bygda i to», skriver nyhetsredaktør Øyvind Lien i denne kommentaren, og ber åsaværingene prate sammen.

DEL

LederHva skal skje med Vegård skole?

Åsaværingene kjemper en innbitt kamp om å få overta den tomme skolebygningen som ble nedlagt før skolestart i år. To grupperinger kjemper på hver sin banehalvdel, i en kamp som kan ende med at begge taper.

Følgende problemstilling er forståelig, men likevel paradoksal: Fordi det er to lokale interessenter som ønsker å overta, vil skolen bli lagt ut på det åpne markedet.

Ingen skal forfordeles; ingen skal føle seg forbigått; ingens ideer skal oppleves som bedre enn andres.

Ringeriksrådmannen mener det ikke er riktig av kommunen å velge ut en av interessentene for å gjennomføre et salg etter forhandlinger med dem begge. Dermed kan det følgelig ende med at skolen kommer på utenbygds hender, stikk i strid med det åsaværingene selv ønsker.

Så hva skal til?

En nøyere titt på de to grupperingene viser at de er ganske like med tanke på hvordan skolen skal fylles og forvaltes (se fakta nederst i kommentaren).

Det betyr at her bør det være mulig å tenke felles løsning. Snakk sammen, del tanker og ideer, og kom opp med en omforent løsning for finansiering og drift! Vanskeligere kan det ikke være.

Dersom skolen legges ut på det åpne markedet, frasier kommunen seg all styring over hvem som skal eie.

Høyeste pris er ikke å forakte for en kommune som sårt trenger inntekter. Men hva er vel noen hundre tusen kroner i økte inntekter sammenlignet med et bygdesamfunn som står samlet bak ideelle tanker og løsninger?

Vi tar det for gitt at kommunens administrasjon har forsøkt å få de to grupperingene i samtale, og oppfordret til enighet.

Vegård skole har i alle år vært et samlingspunkt – nå er den i ferd med å bli det motsatte.

Den nedlagte skolebygningen kan dele bygda i to, og på toppen av det hele kan bygdefolket bli møtt med stengte dører. Med mindre noen i bygda har store finansielle muskler da, og er klare for å sikre seg skolen uansett.

BAKGRUNN:

Vegårdsfjerdingen AS

  • Vegårdsfjerdingen AS vil overta Vegård skole på idealistisk grunnlag. Det vil utvikle et nærmiljøsenter, som skal videreføre tidligere aktiviteter og tilføre nye.
  • Et livslangt frisklivssenter skal ha fokus på aktivitet, sosialt samvær og kunnskapsutvikling. I fase to er planen å etablere et eldretun på eiendommen.
  • Vegårdsfjerdingen vil ha bygdefolket med som medeiere.

Åsakroken bygdetun

  • Åsakroken bygdetun vil også ivareta bygdas interesser og mener at Vegård skole kan bli et naturlig sentrum for Åsa vels prosjekt «Åsa 2030».
  • Interessenten kan tenke seg å leie ut skolebygningen til bl.a. montessoriskole, Åsatua barnehage, idrett og andre sosiale aktiviteter.
  • Åsakroken vil søke om omregulering av eiendommen til boligformål og bygging av seniorboliger.

Vegård skole har i alle år vært et samlingspunkt – nå er den i ferd med å bli det motsatte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags