Før valget spurte vi partiene om hva som er de viktigste sakene for regionen vår. Da var det disse sakene som var tydeligst:

  • Raskest mulig realisering av ny vei og Ringeriksbane
  • Styrking av høyskolen i Hønefoss
  • Økt satsing på grønne arbeidsplasser i regionen
  • Fokus på utvikling av sykehuset

På fylkesnivå viser valgresultatet at det meste blir som før, med unntak av at SVs Arne Nævra (bildet) overtar ett mandat fra Høyre. Med SV inne betyr det at vi kan forvente økt fokus på lærertetthet i skolene, i tillegg til det de andre partiene også vektlegger innenfor samferdsel, sykehussatsing og arbeid for forsterking av særlig den miljøvennlige delen av næringslivet.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

 

MDG gjør det dårligere i vår region enn i landet for øvrig. Best resultat har de i Hole, med 3 prosent oppslutning. Det var særlig her partiet så at deres standpunkt knyttet til motstand mot planlagt vei og bane kunne få klangbunn. Slik var det ikke, med marginale 0,4 prosent bedre oppslutning enn i Buskerud samlet sett.

Det var altså ikke kamp mot vei og bane som skulle sanke stemmer i vår region.

Den sittende regjeringen fortsetter, men med en svakere posisjon enn tidligere. Det er dermed ikke opplagt at den får sitte i hele perioden. Mens MDG har vært en joker tidligere, er det nå KrF som har overta denne viktige posisjonen. De kan nå få en sterkere påvirkning på politikken.

Nå er det bare å brette opp ermene. Valget endrer ikke forutsetningene for arbeidet som er godt i gang i regionen.