Det skal i dagens leder handle om politikk, men la oss begynne med noe helt annet, nemlig pensjon og psykologi.

Pensjon er forbundet med betydelige konsekvenser for oss privat i framtiden. Alle er enige om at det er viktig, men få har satt seg inn i egen pensjon. Årsaken er at pensjon er komplisert. Vi må ta stilling til mange ting, og hvert valg har en konsekvens, uten at disse er absolutte størrelser. Må vi pensjonsspare ekstra for å klare oss?

Mange valg, med uklare konsekvenser, tar piffen fra oss. Derfor unngår vi heller å sette oss inn i det, vi unngår å eksponere oss for valgene, og setter vår lit til at det ordner seg.

Gjør det enkelt å velge

For å trekke det videre: Måten hjernen vår fungerer på stilt overfor valg er det forsket mye på, og kunnskapen brukes av aktører som er avhengig av å etablere et kundeforhold til oss gjennom at vi tar et valg. De vet at det er viktig å presentere få alternativer med en tydelig konsekvens.

For hvert ekstra alternativ, øker sjansen for at vi lar være å velge. Det samme gjelder dersom konsekvensene ikke er tydelige. Da glipper vi for dem som kunder.

Få valg gir enkle valg

Overfører vi denne kunnskapen til politikk, vil et system med få politiske retninger med tydelige konsekvenser for hver retning, gjøre valg enklere. Slik var det da Kåre og Gro var eksponenter for to helt klare retninger.

For hver nye, alternative politiske retning, økes valgalternativene. Det lever vi godt med dersom konsekvensene er tydelige. Skulle derimot alternativene framstå diffuse, øker risikoen for at vi opplever det vanskeligere å velge. Da lar noen heller være, og håper det ordner seg likevel.

Lav og synkende valgdeltakelse i kommune- og fylkestingsvalg er en nasjonal trend. Den økte i 2011, kanskje nettopp fordi et valg symboliserte avstand til krefter som ville ødelegge demokratiet.

I år var valget mindre kontrastfylt. Kanskje fordi mulighetsrommet i lokalpolitikken nå er for lite for tydelige og forskjellige retninger, kanskje fordi politikerne ikke kommuniserte retning og konsekvens klart nok, eller kanskje fordi mediene ikke evnet å tydeliggjøre det.

Figuren i speilet

Vi ser nå tendens til at lav valgdeltakelse resulterer i en «skylde på andre»-øvelse. Vi tror ikke det løser noe.

Vi tror på en mobilisering der både politikere og medier ser på hva de kan gjøre for å synliggjøre tydelige retninger, med tydelige konsekvenser. Ikke for uenighetens skyld, men for tydelighetens. Vi må bidra til å gjøre valget tydeligere, og derfor viktigere.

LES VÅRE ARTIKLER OM DEN LAVE VALGDELTAKELSEN:

– Media setter dagsorden 

– Velgerne må oppleve at noe står på spill

Valgansvarlig i Ringerike: – Skremt over lav valgdeltakelse

Kommentar: Valgkampen er over, nå starter hverdagen

Bildeserie:

Bildeserie

Hvorfor stemte du ikke?

Bildeserie

Derfor stemte vi!

Se også: