Hva skal vi leve av etter oljen? Hvordan skal vi erstatte miljøfiendtlig energi med fornybar energi? Svaret på noe av dette ligger i Hønefoss, på Follum. Arbaflame er et selskap som har utviklet en ny type biokull. Med utgangspunkt i flis fra furu og gran, kan de produsere en type pelletskull som kan erstatte kullet som brukes i strømproduksjon i mange europeiske land.

«Grønne» investorer er kraftig forbrent etter tidligere politisk vingling.

Selv om innovasjonen og teknologien er på plass, er det en kronglete vei fram, ikke minst for å finansiere opp de om lag 400 millionene som trengs for å bygge produksjonsanlegget.

Heldigvis er staten positive til å bidra, men støtten måtte avklares med ESA, som er EFTAs overvåkingsorgan. Mandag kom beskjeden om at de ikke har noe å innvende. Dermed er grunnmuren i finansieringen på plass. I løpet av 2017 håper Treklyngen-sjef Rolf Jarle Aaberg at den endelige investeringsbeslutningen er klar. Da kan byggingen starte.

Å blåse nytt liv i regionens unike treindustri er et maratonløp, og tålmodighet er en dyd av nødvendighet. Det går riktig veien, og for hvert skjær i sjøen som passeres, er vi nærmere at det blir fullskala produksjon på Follum.

ESAs svar er et viktig signal også i et litt utvidet bilde. «Grønne» investorer er kraftig forbrent etter tidligere politisk vingling. ESA viser at det er mulig å gi økonomisk starthjelp til denne typen miljøvennlige og framtidsrettede prosjekter.

Som en av landets viktigste skogdistrikter, med bred treindustriell spisskompetanse, har vi de beste forutsetningene.