Vi husker hvordan regjeringspartiene på Sundøya fjernet usikkerhet rundt samferdselsprosjektene Ringeriksbanen og E16.

Litt mer under radaren, og uten TV-team på hjul, reiste nemlig Trine Skei Grande (V) og statsminister Erna Solberg (H) til Treklyngen og gamle Follum.

LES OGSÅ: Trine Skei Grande hos Viken skog: – Vi må skape arbeidsplasser i det grønne

De to partilederne fikk se hva som er status ved Treklyngen, den trebaserte huben som skal stige opp som fugl føniks av asken til Follum.

De fikk høre at alt egentlig var på stell: Teknologi, kompetanse, råvarer og marked. Det som manglet var penger – mye penger.

Uforutsigbare rammebetingelser har skremt private grønn risikokapital, og de offentlige virkemidlene har, diplomatisk sagt, forbedringspotensial.

Om det var møtet der mellom tømmerstokkene som ble tungen på vektskålen vites ikke, men noe har definitivt skjedd.

LES OGSÅ: 138 millioner kroner inn i biokullanlegget på Follum fra Enova

Regjeringen er helt tydelig på at de ikke bare vil snakke om samferdsel. De vil gjøre noe med det. Det samme gjelder det grønne skiftet, som var tema under samtalene mellom tømmerstokkene. Stans snakkingen, begynn handlingen. Og her var det altså bare penger som manglet.

Produksjonsanlegget blir ikke en erstatning for Follum, om vi måler i arbeidsplasser. Derimot vil det være et solid eksempel på hvordan vi kan jobbe med det grønne skiftet.

Ambisjonene som lå til grunn for etableringen av Treklyngen handlet om å utvikle en kraftsamling av tremassebasert virksomhet.

Det har gått litt trådt. Pengemangel har vært proppen, og nå løsner den for en stor aktør. Slike sentrale vippepunkter har det med å sette fart i andre nærliggende prosesser samtidig.

Enovas vedtatte investering på 138 millioner kroner kan vise seg ekstremt viktig for både regionen og det grønne skiftet, i regionen og i Norge.