Bygg flere studentboliger, og byen vil få mer liv

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

178 studenter står på venteliste for å få studentbolig i Hønefoss. De 125 nye boligene som nylig sto ferdig var langt ifra nok til å dekke etterspørselen. Det bør få konsekvenser, i en høyskoleby som Hønefoss.

DEL

LederHønefoss er ikke like mye studentby som andre. Med det mener vi at studentene ikke er like sammenspleiset og synlige i bybildet, som de er i mange andre typiske studentbyer.

Det har flere årsaker. Det handler selvsagt om antall studenter, men det handler også om hvor og hvordan de bor.

I så måte var det et svært positivt tiltak å bygge det nye studentboligkomplekset på campus, altså på skolens område, i byen. Det bidrar til å bygge et studentmiljø som er tettere og mer sosialt, også utenfor forelesningssaler og kollokviegrupper.

BAKGRUNN: 178 studenter uten bolig på Ringerike

Et forsterket studentmiljø, og utviklingen av en by der studenter blir tettere integrert i dagliglivet på alle områder, er noe vi bør trakte etter. Trippel heliks er et begrep som brukes om en kraftfull kopling av privat næringsliv, offentlig virksomhet, og akademia. Når disse grupperingene jobber sammen, skjer store ting.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

Økonomiklyngen, en gruppering av ti lokale bedrifter innenfor økonomi og regnskap, er et godt eksempel på tette bånd til høyskolemiljøet, som sikrer relevant og høy kompetanse. Vi tror det er grobunn for flere slike miljøer, og vi føler oss sikre på at miljøer også må bygges sosialt og tett.

Hønefoss er ikke alene om å oppleve lav dekning av studentboliger, kombinert med stor etterspørsel. På landsbasis dekker studentboliger bare omkring en sjettedel av behovet. De øvrige studentene finner bolig i det private leiemarkedet.

Ikke et vondt ord om det private markedet. Det er vi er avhengig av. Utfordringen er at studentene spres utover et stort geografisk område.

Å bo tett, slik de nå gjør på campus, gir en tilleggsdimensjon på det sosiale planet. Flere møtepunkter gjør at relasjoner styrkes, og nye ideer fødes. Dette er spesielt viktig på de mindre studiestedene, som Hønefoss er blant.

Det har blitt bygget mange nye studentboliger de siste årene, men tallene viser at det er behov for langt flere. Om det er vilje og midler til dette gjennom det offentlige, får vi svar på i statsbudsjettene. I 2017 ligger det inne 645 millioner kroner til dette. Hvis ambisjonene ikke løftes, kan det bli tungt å kjempe for Hønefoss sin andel av dagens pott. Da kan det være rom for at private satser.

Å bygge flere boliger for studenter, tett, og i sentrum av Hønefoss, vil forsterke studentbyen, bidra til mer folk og liv i sentrum, og ikke minst til å styrke høyskolemiljøet, og forsterke lokalt næringsliv med relevant kompetanse og framtidsrettet utvikling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags