Skal ikke ungdom være opprørske rebeller som subber gjennom skoledagene, som har nedtelling til feriene, og som forsvinner ut døra så snart klokken ringer ut?

Noen myter er mer seiglivede enn andre, og noen myter ønsker vi kanskje også å opprettholde for å skape skiller og forskjeller. Verden er nok i virkeligheten ikke så svart/hvit. Ungdom er like opptatt av å lykkes som voksne, de er bare litt yngre.

Jevnaker skole, med lærerne Tone Bjørklund og Åse Klinkenberg, skal har ros for å både ta initiativ til, og gjennomføre et nytt høstferietilbud i matematikk.

 Faget er forbundet med myter, men også disse kan knuses. Når elevene først knekker kodene, blir det langt enklere. Da er det mengdetrening som gjelder.

Og elevene ønsker å lykkes. De ønsker å få karakterer som gjør at de kan gå videre med den utdanningen de drømmer om.

Høstferietilbudet viser at det, til og med, vinner over ønsket om noen fridager.

Selvsagt skal vi være varsomme med å trekke de store og overordnede slutningene etter et slik forsøk. Samtidig kan det være en indikasjon på at utviklingen av norsk skole, som tidvis har hatt et litt frynsete rykte, ikke bremses av elevene. Ikke av lærerne heller. Ønsket om å skape best mulige resultater ligger der hos alle.

Flere timer i klasserommet er ikke løsningen for alle, men det kan hjelpe mange videre. Kanskje kan flere lykkes om formen elevene presses inn ikke er den samme for alle.

Enda bedre: Gjennom å bygge på enkeltelevers personlige engasjementet får undervisningen ny og forsterket effekt. Den tenner en gnist.