Smak litt på denne overskriften: Vi skal arrangere OL. Det skjer i Ringeriksregionen i 2028.

Det var Arthur Buchardt som serverte bildet under sitt energiske innlegg under Ringerikskonferansen, foran 250 framtidsoptimistiske tilhørere. Han la retorisk til utfordringen: «Hvordan ville dere jobbet?» Som nå?

Buchardt karakteriserer det som om vi har hatt flaks. Vi får Ringeriksbanen, som vil kanalisere mye av framtidens vekst i hovedstadsområdet til vår region. Og han legger til karakteristikken av vår region: «Verdens beste plassering i Norge.»

En lang karriere som utvikler har lært ham verdien av gode planer, tydelige frister, aktører med ansvar og gjennomføringsevne, og ikke minst frister. Erfaringer har lært ham at gjennomføring av store prosjekter tar 5–6 år. «Dere skal arrangere OL, og dere har ikke mer enn tiden og veien,» var hans tydelige oppfordring.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

 

På scenen ble han etterfulgt av kommunalminister Monica Mæland. Hun er opptatt av kombinasjonen gode prosesser, med involvering, og gjennomføringsevne i tråd med ambisjonen.

Hun tipper at første spadetak kan gjøres i august 2021, og hun vil gjerne ta det – om Knut Arild Hareide (KrF) vil. Dermed holder tidsangivelsen til Buchardt: «OL» i Ringeriksregionen i 2028.

OL-sammenligningen er god. Det må bygges mange nye «anlegg» i regionen, og de må være klare før OL-ilden tennes, ikke etter. Regionens næringsliv må ta sin rolle for å kunne håndtere alle de tilreisende. Vi må være klare seinest når første tog ruller av perrongen, ikke etterpå.

 

Akkurat som med opptrappingen til et OL vil verdens øyne bli rettet mot vår region. Ja, om ikke verdens oppmerksomhet, så i alle fall store deler av Norges oppmerksomhet. Da gjelder det å kunne fortelle og vise de gode historiene. Hvilke skal det være?

Fram til nå har vi tegnet et framtidsbilde med usikker tidsangivelse. Vi har snakket om en evolusjon og gradvis utvikling over lang tid. Buckhardt har gitt oss et nytt perspektiv. En helt unik hendelse, i 2028. Bildet peker på hvordan en slik hendelse vil endre omverdens syn på region, med tilhørende forventninger.

La oss ta med oss dette bildet inn i hverdagen. Start nedtellingsuret i alle lokale virksomheter og kommuner. Lag planer som bygger på at vi skal arrangerer «OL» i 2028. Like sikkert som at det vil gjøre at vi tenker annerledes nå, vil det gjøre at vi lager bedre planer, og er bedre rustet, til at første tog forlater perrongen. I 2028.