Det ble debatt under behandlingen av bompengefinansieringen. SV forslo en utsettelse, men de ble nedstemt. Mer interessant var det da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble grillet om tidligere ambisjoner for Ringeriksbanen.

Sverre Myrli (Ap) ville ha svar på om byggestart for Ringeriksbanen blir i 2019, slik ministeren tidligere har sagt i Stortinget.

Gjentatte spørsmål ga ingen tydelige svar. Ministeren presenterte tåkesvar, og var mer opptatt av å si at byggingen vil starte før det tidligere regjeringer har lovet.

Når staten stiller krav til regionalt arbeid her, må vi kunne kreve klare svar vi kan stole på også.

Slike hypotetiske problemstillinger er kun interessante for kverulantene. Dagens regjering må svare for egne lovnader.

Ministeren var langt fra konkret på hvilken ny informasjon som er kommet fram, som gjør utsettelse nødvendig. For egen, og Regjeringens, troverdighet, er det noe som bør komme klart fram når NTP presenteres onsdag.

At fagetatene skal ha bedt om mer tid, virker i beste fall å være en feiltolkning. De melder jo at de er i rute.

Det er lagt opp til et rekordhøyt tempo i arbeidet med Ringeriksbanen. Dersom dette nivået ikke er forsvarlig, må dette grunngis. Det handler både om kvaliteten i arbeidet, om eventuelle overføringsverdier til andre samferdselsprosjekter, og om troverdigheten i tidsestimatet for utsettelse som nå gis.

Vi har høye forventninger til samferdselsministerens redegjørelse.

Vi forventer at tåken som omkranset svarene på mandag blir erstattet med realisme og klarsyn.

Når staten stiller krav til regionalt arbeid her, må vi kunne kreve klare svar vi kan stole på også.