Leser vi skattelister som fanden leser Bibelen?

Artikkelen er over 3 år gammel

Til tross for innstramming i søkbarhet i skattetallene, er det fortsatt, og heldigvis, interesse rundt offentliggjøringen av tallene. Spørsmålet er om det er av de rette grunnene.

DEL

LederI Ringerikes Blad har vi tatt et valg om å ikke presentere rene topplister over innbyggernes inntekt, formue og skatt. Årsaken til det er flere, men viktigst er at slike tall i liten grad gir et riktig bilde av de faktiske forhold. Formue er ikke penger i banken. Inntekt er ikke det samme som lønn. Skatt må ses opp imot hva skattbar inntekt og formue faktisk er.

Det er viktig og riktig at Norge har et system der det er åpenhet rundt skattesystemet, og det er viktig at vi har et kritisk blikk på skattesystemets utforming. Er det en riktig og rettferdig fordeling i spleiselaget?

Nå må politikerne gjøre endringer som gjør at skattebyrden fordeles mer rettferdig.

Overordnet kan vi nå tydelig se at det går godt for de fleste av oss. Gjennomsnittlig skattbar inntekt, formue og utlignet skatt vokser, og generelt blir de mest formuende raskt rikere. Interessant er det også at mens inntekt og skatt vokser i om lag samme takt, vokser den gjennomsnittlige formuen dobbelt så raskt. Tallene som ble lagt fram fredag må leses i kontekst, ikke slik fanden leser Bibelen, nemlig ute av kontekst. Snakker vi om system, er store linjer mer interessant enn enkeltpersoners til dels kompliserte skatteforhold.

Vi har sett på listene over de 100 som hadde høyest skattbar inntekt i Ringerike i 2015. Det er interessant at halvparten av disse betalte prosentvis lavere skatt enn gjennomsnittsringerikingen. Disse 50 hadde en gjennomsnittlig skattbar inntekt på 4,9 millioner kroner. Er det rettferdig at de som tjener mer faktisk utligner lavere prosentvis skatt enn «folk flest»?

Skattesystemet er alltid i bevegelse. Nå må politikerne gjøre endringer som gjør at skattebyrden fordeles mer rettferdig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags