Det er SV i Ringerike som i en årsmøteuttalelse klinker til og mener kommunen bør kjøpe hele samfunnshuset og satse på kulturen.

Det kommer i kjølvannet av at rådmannen har anbefalt tre millioner kroner i årlig støtte til kultursenteret, noe som er en kraftig økning fra slik det er i dag.

At Tage Hybertsen ved Ringerike kultursenter har gjort en fabelaktig jobb innenfor stramme rammer er hevet over tvil.

Som enkeltsak er det trolig langt mellom dem som mener at en forsterket satsing fra kommunens side akkurat her er feil. Likevel er spørsmålet om kommunens politikere nå har et riktig beslutningsgrunnlag, i det store bildet. Vi sikter særlig til den gjeldende kulturplanen. Den møtte nemlig sterk motbør da den ble presentert. Den ble kritisert for å være uten visjoner, for lite konkret og for lite ambisiøs.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

Så seint som i november langet musikkrådets leder, Tor Eid, ut mot det han opplever som politikernes manglende kulturambisjoner.

Han pekte blant annet på en kulturskole på sparebluss. Da svarte ordfører Kjell B. Hansen at både tallene og uttalelsene fra kulturaktørene bekrefter at kommunen er en svak kulturkommune. Han ønsket evalueringer og avklaringer knyttet til plan for et styrket og politisk styrt tilbud.

Hans-Petter Aasen fortalte om Senterpartiets offensive planer. De ville satse på korps i skolen og redusert egenbetaling i kulturskolen, i tillegg til å øke potten med midler som lag og foreninger kunne søke om støtte fra. Også Venstre og Høyre mente det var behov for revidering og satsing.

Det er mange som kjemper om kulturkronene fra kommunen. I tillegg kommer idretten, inkludert ambisjonene om nye arenaer, som Heradsbygdas planlagte hall.

Spørsmålet nå er om kommunen, siden november, har evaluert, planlagt og etablert et helhetlig grunnlag for en styrket kultursatsing. Det er i tilfelle noe som har skjedd uten særlig debatt.

Vi håper kommunen har helhetlige planer og prioriteringer i orden, og at satsingene gjøres på en måte som skaper forutsigbarhet over tid, for blant andre Ringerike kultursenter.

Kulturen i Ringerike trenger ikke botsøvelser i form av skippertak med kort tidshorisont.

Hold deg oppdatert uansett hvor du er!

Last ned appen ringblad.no, og få varsel på mobilen om de viktigste hendelsene og nyhetene.

For Iphone

For Android