Tirsdag ettermiddag presenterte rådmann Tore Isaksen sitt forslag til budsjett for 2016, sammen med handlingsprogrammet fram mot 2020.

Planene markerer på mange måter et tidsskille i Ringerike.

LES OGSÅ:

Ringerike går fra å gjøre opp gamle synder til å bygge for framtiden. Robeks klamme grep ristes av, barnehagesektoren får et løft, det skal satses på kompetanse i hele organisasjonen, men hos lederne først, og det skal ikke minst investeres enorme summer i infrastruktur som gjør kommunen i stand til å håndtere veksten som kommer. Det vitner om en offensiv og proaktiv kommune.

Veien hit har vært lang og tidvis tøff. Det er alltid krevende å justere ned driftsnivå, men nå står nivået i stil med inntektsnivået. Det fortjener alle ansatte i Ringerike kommune ros for.

De har evnet å endre og å tilpasse seg. Vi vet det har kostet, men nå er kneika passert. Gratulerer!

Særlig helse og omsorg har vært et område der situasjonen ikke har vært tilfredsstillende de siste årene. Her er det tatt viktige grep, og det borger godt for framtiden at det nå jobbes med tre hovedområder:

  • Ledelseskompetanse
  • Investering i nytt sykehjem
  • Dialog og samhandling.

Det siste skal løses med brukerutvalg og eventuelle pårørendeutvalg. Det kan høres svevende ut, men vil være viktige arenaer for å løse problemer i fellesskap.

Budsjettet skal behandles politisk, men allerede nå tyder reaksjonene på at motforestillingene er få.

Budsjettet peker Ringerike i retning av stabilitet og vekst. Det er viktig, for Ringeriksregionen er helt avhengig av en sterk motor i arbeidet med å forberede og omstille regionen for sterk vekst i randsonen av det voksende hovedstadsområdet.