Nærpoliti må ikke bli fjernpoliti

Artikkelen er over 2 år gammel

Arresten i Hønefoss har i dag omkring 400 «gjestedøgn» i året. Nå kan den bli lagt ned, og lokalt politi frykter 300 fangetransporter til Drammen i året, tilsvarende 300 dagsverk operative politiressurser.

DEL

LederVi har hørt motforestillingene og skepsisen fra andre deler av landet til nærpolitireformen tidligere, og i andre sammenhenger, men de skisserte løsningene i vårt distrikt har så langt gitt mening. Eksempelvis var det ingen stor motstand mot nedleggelse av lensmannskontoret på Jevnaker. Nå kan oppfatningen bli en annen, også her.

Dersom lokalt politi skal frakte anholdte til Drammen, er det naturlig å anta at et slikt transportoppdrag vil ta minst tre timer, to timer ren kjøring, og én time venting, registrering og annet. Transporten gjøres normalt sett med to betjenter. Det betyr at omkring ett dagsverk går med til et slikt oppdrag. Gitt at tidligere praksis skal videreføres, vil omkring 300 dagsverk gå med til transport årlig. Hvordan vil dette påvirke lokalt politi sitt nærvær i distriktet?

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

Det er operasjonssentralen som har tilsyn med cellene i dag, og når operasjonssentralen samlokaliseres, forsvinner denne samdriftsmuligheten. Ressursene knyttet til sentralen flyttes, ifølge politimesteren, i sin helhet til Tønsberg.

Dersom arresten i Hønefoss skal videreføres, må det oppbemannes, sier hun. Det er forståelig, men det må også tas som en bekreftelse på at lokalt svekkes tilsvarende ressursene til fangetransport, i den skisserte løsningen. Det innebærer en sentralisering, som forsterker opplevelsen av en svekkelse av tilstedeværende operativt politi.

Vi har naturlig nok ikke sett regnestykkene og helheten i detalj. Derimot kan vi se til andre distrikter som har gjort tilsvarende grep. Da den lokale arresten i Sandvika ble lagt ned, og fanger måtte transporteres til Oslo i stedet, skjedde det noe dramatisk i arrestasjonsfrekvens. Politiet i Asker/Bærum arresterte i gjennomsnitt tre personer per døgn i 2016. De to første månedene etter stengingen, falt tallet til én i døgnet, skriver Aftenposten.

Hvorfor? Kanskje finner vi grunnen i prioriteringer knyttet til at det tar så mye tid. Aftenpostens politikilder i Bærum snakker om mer enn to timer arbeid knyttet til én transport, de 17 kilometerne til Oslo. Er færre arrestasjoner en ønsket retning, og er det riktig for å bygge beredskap og sikkerhet i befolkningen?

Så blir spørsmålet: Hva er de faktiske konsekvensene av cellenedleggelsen i Hønefoss? Hva betyr det konkret for beredskapen lokalt, i den planlagte organiseringen, at en patrulje er borte noen timer?

Av hensyn til sikkerhet og beredskap generelt ønsker ikke politiet å være presise på antall patruljer på vakt, og hvor de er. Det er forståelig, men det gjør også at det er utfordrende å ha en debatt rundt effektene av nærpolitireformen. Det er først når responstiden eventuelt blir for lang, og det får konsekvenser, at dette kommer til overflaten.

Politiet er avhengig av tillit i befolkningen, og for denne tilliten er det utfordrende når politifolk, eksempelvis i Asker/Bærum forteller om sin dårlige følelse med ikke å være til stede der de ønsker, nemlig lokalt. Vi registrerer også frykten blant lokale politifolk.

Neste uke kommer politiets anbefaling, og 28. august skal endelig beslutning tas. Vi håper at erfaringene fra Asker/Bærum, og andre steder, åpent vurderes før beslutningen endelig gjøres.

Det er også særdeles viktig at stortingspolitikerne følger opp nærpolitireformen, ikke bare overordnet, men også ned på lokale effekter. Lakmustesten må være om befolkningen opplever et forsterket nærpoliti.

Skal vi dømme etter signalene fra politiet på gulvet, ser det ut for at nærpolitireformen kan ha et misvisende navn. Politiledelsen har en jobb å gjøre knyttet til å overbevise publikum om at nærpolitireformen ikke er et rent kostnadsprosjekt som gir fjernpoliti.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags