Gjennom å selge blant annet godteri og brus, i pakker tilpasset norske netthandelsgrenser, kan kreative norske forretningsmenn nå tjene seg rike på nordmenn, fra Sverige. Og det uten å betale en eneste norsk krone til statskassen. De, og alle andre nordmenn som jobber i grensehandelen i Sverige, kan takke finansminister Siv Jensen fra Fremskrittspartiet for stadig høyere avgifter på sukker, alkohol, tobakk og mat.

Noen har hatt en superenkel teori om at bare avgiftene på brus og godteri øker nok, ville nordmenns forbruk gå ned, og folkehelsen opp. De har nok dessverre ikke fått med seg at netthandel er grenseløs.

Nå sitter nordmenn og bestiller brus fra nordmenn i Sverige. Noen dager seinere kan de hente brusen på post i butikk, i nærbutikken der de før handlet brusen sin.

VG kunne forrige uke fortelle at nå er avgiftene i Norge høyere enn hva varene koster i utsalg i Sverige. Dette gjelder typiske harryhandelprodukter som brus, alkohol og tobakk. Slikt blir det grensehandel av.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at grensehandelen økte med 9,1 prosent bare i 2017. Nordmenn brukte 15.100 millioner kroner på harryhandel. Vi la igjen 8.300 millioner kroner bare i Strømstad.

Økningen var enda større når det gjelder antall dagsturer. SSB har beregnet disse til 8,6 millioner dagsturer, en økning på 12 prosent fra året før.

Lite tyder på at avgiftsøkningen fører til vesentlig endret forbruksmønster. Derimot går Norge glipp av milliarder i inntekter knyttet til varer som handles i utlandet. Norske arbeidsplasser, blant annet innen næringsmiddelindustrien og i nærbutikken vår taper i kampen med utlandet. Trafikkbelastningen på veiene øker, og økt trafikk belaster både samferdselsbudsjettet og ikke minst miljøet. I tillegg kommer belastningen som økt transport av eksempelvis tonnevis med smakssatt vann fra Sverige.

Er Regjeringen fornøyd med denne utviklingen, på grensen? Hvor mye mer skal biltrafikken med harryhandlende dagsturister øke før de borgerlige revurderer sin avgiftspolitikk?

Effektene av gjeldende importregelverk og avgiftspolitikk gjør nå så stor skade at det må ses på totaleffekter i et vesentlig større bilde. Grensehandelen er et problem.