Mens land som Storbritannia og Nederland velger å drive tungt vedlikehold av de nye kampflyene F35 hjemme, velger Norge å kjøpe denne tjenesten fra utlandet. Slik skal Norge spare penger, men det betyr også at de 48 flyene som er bestilt, må til Italia for oppgraderinger og tyngre vedlikehold.

LES OGSÅ: Tronrud Engineering har signert samarbeidsavtale med flygigant

Både militære eksperter og opposisjonen er kritiske til avgjørelsen. De mener det svekker Norges militære sikkerhet. I en skarp situasjon kan vi risikere at kampflyene enten står i utlandet, eller må til utlandet for å kunne bli operative igjen.

Norge har kompetansen for flyene som nå skal byttes ut: F16. Det statlige selskapet AIM var med i anbudsrundene for vedlikeholdsoppdraget for F35, men nådde ikke opp. Nå velger Norge å skrote denne kompetansen, og heller kjøpe til lavere pris i utlandet. Det kan se ut som et rent økonomisk motivert valg.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

 

Eggemoen var i 2015 med i finalen for lokasjon av AIM i Norge. De tapte med knappest mulig margin for Rygge, som har nærhet til andre deler av det operative forsvaret. Nå har altså AIM tapt tyngre vedlikehold, fordi de ikke var konkurransedyktig på pris.

På lik linje som Nederland, bør Norge være selvhjulpne med vedlikehold av kritiske deler av vårt forsvar. I stedet for å nedbemanne og bygge ned kompetanse, bør Norge sikre at vi kan holde gigantinvesteringen i F35 på vingene, fra Norge.

AIM må forsterkes, og vi er sikre på at Eggemoen vil være en god partner, som et stadig tydeligere høyteknologisk kraftsentrum for internasjonal rom- og luftfart.

I stedet for å nedbemanne og bygge ned kompetanse, bør Norge sikre at vi kan holde gigantinvesteringen i F35 på vingene, fra Norge.