Ringerike kommune og Oslo Data Center Location har lagt ambisiøse planer for det store arealet ved Follum. Det siktes mot en gigantetablering, og det jobbes hardt og målrettet. CryptoOne er en aktør som kan få snøballen til å rulle raskt.

Det ligger foreløpig et slør av hemmelighetskremmeri rundt selskapet, og hva og hvem de representerer, men la oss i denne sammenheng konsentrere oss om deres interesse for, og valg av, Ringerike som etableringssted.

I vinter var en større delegasjon fra Ringerike på studietur til Luleå i Sverige. Byen i nordenden av Østersjøen fikk verdens øyne rettet mot seg da Facebook valgte å etablere sitt gigantiske datasenter der. Etter deres etablering kom raskt flere til, og hver enkelt av dem vokser også raskt. Denne snøballeffekten er det Ringerike nå håper på.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

 

LES OGSÅ:

Det høres ikke veldig interessant ut å huse datasenterindustri, for det er ikke mange ansatte i disse sentrene. Erfaringene fra Luleå viser likevel at det betyr mye for både lokal sysselsetting og utvikling av et regionalt høyteknologimiljø.

Analyser av utviklingen i Luleå viser at ringvirkninger av sentrene gir 20 ganger flere arbeidsplasser enn de som jobber i og med sentrene. Potensialet i Ringeriksregionen er dermed enormt.

Vi registrerer med glede at Follum karakteriseres som den mest interessante plassen å etablere datasenter i Norge nå. Dette lover godt for det ambisjonsnivået og den risiko som Ringerike nå tar i sin satsing. Nå blir utholdenhet viktig. Facebook-etableringen tok fem år. Ringerike er i år én.

Snøballen har begynt å rulle imponerende raskt, men det gjenstår mye hardt arbeid før vi kan trekke konklusjoner.