Svært mye godt kan sies om våre aktive lokale banker, også de som ikke har navnet hentet fra lokal geografi. De er viktige samfunnsstøtter. Samtidig er ikke bankvirksomhet det som bidrar til folkeliv i sentrum.

Nettbaserte bankløsning gjør at dagligbankbehovet er løst for mange i dag, og for stadig flere, for hver dag som går.

Ingen vil jage bankene ut av byen, men på lederplass har vi tidligere tatt til orde for å benytte mer av arealene på gateplan til innhold som skaper mer aktivitet. Det blir nå mulig i de attraktive lokalene til Nordea, som ligger vendt mot gågate og torg.

Les også: Nordea flytter: Nå må du bestille time hos banken på Hvervenmoen

Nordea har nok kalkulert inn at flyttingen til femteetasje i et kontorbygg på Hvervenmoen kan gi negative reaksjoner. Etablerte vaner sier jo at banken skal være lett tilgjengelig i sentrum. Det er derfor et modig valg banken har tatt.

De risikerer kundeforholdet til enkelte kunder. Samtidig er det et framtidsrettet valg, og det er et tydelig valg om å bygge på samarbeid med andre næringslivsaktører. Slikt blir ofte suksesser. Nordea tenker annerledes, og det er hva som kreves for å rigge seg for en framtid som ser annerledes ut enn historien.

Modige valg er det som skal ta Ringeriksregionen framover. Det er jo slik at dersom vi gjør alt som vi alltid har gjort det, driver vi konservering ikke utvikling.

Endringer gir alltid utslag som, for enkelte, oppleves som negative. Det er baksiden av medaljen, og prisen vi må betale.

Frykten for dette må ikke hindre oss i å ta modige og riktige valg for framtiden.

Nordea har valgt framtid og samarbeid. Samtidig har de åpnet døren for nye muligheter i sentrum. For det fortjener de honnør og all lykke til i framtiden.