Hvordan er samarbeidsklimaet?

Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Vi liker ordfører Lars Magnussens utålmodighet og offensive tilnærming. Jevnaker er indrefileten i sørenden av Randsfjorden, og både kan og bør utvikles videre. Særlig nå. Sett fra utsiden blir vi likevel litt i stuss over samarbeidsformen.

DEL

LederSju grunneiere i sentrumsområdet Nesbakken har nylig fått brev fra ordføreren. Der stiller han på tilbudssiden. Han ønsker å høre deres planer for sine eiendommer, og vil gjerne også vite om det er noe som hindrer dem i å utvikle eiendommene.

Det er bra at kommunen signaliserer at de vil gjøre hva de kan for å legge forholdene til rette. Den invitasjonen håper vi grunneierne både liker og benytter seg av.

Samtidig kan de se ut for at samarbeidsklimaet ikke er helt der det er mest fruktbart. Et brev med svarfrist kan tyde på det, for de gode løsningene, som gir rask framdrift, skjer gjerne i tett dialog.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

Vi tror kommunen ville kommet enda raskere i gode prosesser om de inviterte til møter der de la fram sine ambisjoner, forslag og tilbud. Da kan mulighetsrommet utforskes i fellesskap. I slike møter, hvor relevante fagpersoner med handlingsrom er med, er ofte framdriften bedre enn i brevutveksling, er vår erfaring.

Kommunen skal opptre ryddig i forvaltningen, men det er rom for å snakke sammen, finne tonen, og legge grunnlaget for en god dialog. Det håper vi alle berørte vil bidra til å få til nå, for utvikling av Nesbakken vil bli god butikk og god samfunnsutvikling.

Vi heier på Jevnaker. Potensialet for et enda større løft er stort. Ny vei, og en begynnende rettvending mot fjorden er bare noe av det som gjør tiden riktig for en bred, felles satsing på utvikling nå. Slike løft tar tid, så det er i grunnen ingen tid å miste.

Utnytt den regionale framtidsoptimismen, og bruk den til å gjøre Jevnaker til et enda bedre sted å bo og leve, for enda flere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags