Stort sett er vårt distrikt godt radiodekket med DAB. En av stedene der det kan være begrenset med DAB-radio-dekningen er Nes, men det er også et sted der FM har vært dårlig.

Diskusjonene er ikke lenger om vi trenger DAB. Nå må vi forholde oss til at FM fases ut.

De fleste steder vil radiodekningen faktisk bedre, både i form av dekning, lydkvalitet, og ikke minst antall radiokanaler.

Les også: Nå starter DAB-kjøret for alvor

Det har vært en del fram og tilbake til innføring av DAB i Norge. Nå sist var det Fremskrittspartiet som skapte usikkerhet i Stortinget, da de talte sin egen regjering midt imot. Det ble sådd tvil om vi var klare for overgangen, og om beredskapen var god nok. Etter en liten omkamp fortsetter nedtellingen til stengningen av radiosendinger på FM.

Lenge før dette har debatten gått friskt knyttet til hvor framtidsrettet det er med DAB. Burde vi beholdt FM litt til, og hoppet over DAB som radio-generasjon? Mange mener at streaming via nettforbindelse og mobiltelefon allerede er et fullgodt alternativ til DAB. Det kan være, men bør vi legge alle egg i en kurv, og være mobilnettavhengig?

Radio er den medieplattformen som har holdt seg mest stabilt. Nesten like stor andel av befolkningen som i 1960 lytter på radio i dag. Ifølge TNS Gallup er den daglige dekningen tett opp mot 70 prosent i dag.

Radio har også en viktig funksjon i landets beredskap. Å få et oppdatert nett for dette er viktig. Det samme er at det finnes et alternativ til mobildekningen den dagen den faller ut.

Diskusjonene er ikke lenger om vi trenger DAB. Nå må vi forholde oss til at FM fases ut. Om drøyt fire måneder må radioer i hus, hytte og bil være oppdatert. Viktig melding: Bytt og lytt til radio.