Utgangspunktet for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sitt besøk hos Tronrud Engineering forrige uke var deres framskutte posisjon innenfor automatisering og 3D-printing. Virksomhetens innovative tilnærming over lang tid har lagt grunnlaget for et lokalt industrieventyr. Et besøk der er vel verdt for politikere som skal forstå mulighetene i framtidens industri.

Vingling, utsettelser og trege beslutningsprosesser påvirker industriens mulighet for å drive den utviklingen Sanner heldigvis er opptatt av som moderniseringsminister. Da må han også ta ansvar for rammebetingelsene inn i regjeringens arbeid.

For å fortsette den utviklingsfarten bedriften har, er de avhengig av forutsigbare rammebetingelser. På Eggemoen skaper opprusting av E16 utfordringer. Tidligere signaler om at trasévalg er forlatt, og nye traseer vurderes.

Fram til beslutning tas, båndlegges arealer som Tronrud Engineering trenger for å vokse. Bekymringen vokser naturlig nok når Regjeringen foreslår å utsette infrastrukturprosjekter i regionen. De føler seg satt på vent, fordi myndighetene ikke klarer å bestemme seg.

Sanner må gjerne mene at saken sorterer under et annet departement, men vi forventer at han tar med disse konsekvensene inn i Regjeringens arbeid med både planer og budsjetter.

Vingling, utsettelser og trege beslutningsprosesser påvirker industriens mulighet for å drive den utviklingen Sanner heldigvis er opptatt av som moderniseringsminister. Da må han også ta ansvar for rammebetingelsene inn i regjeringens arbeid.

Fra en presumptivt næringsvennlig regjering må det være lov å forvente mer, og ikke minst at de står ved de ambisjoner og signaler de så tydelig formidler til næringslivet. Gjennomføringskraften avgjør rammebetingelsene for store deler av næringslivet.