I dag møter alle museer den samme utfordringen. Kulturinteresserte er har blitt svært godt vant med at museer ikke lenger bare er et sted de kan se, høre og lese historien.

Skal du lykkes med museumsdrift i dag er deltakende opplevelse og aktivitet nøkkelen.

På mange måter må museer bli opplevelsessentre. Det krever nye grep og ny kompetanse. Det krever også større ressurser. Det er en betydelig utfordring for de minste museene, som langt på vei er drevet med idealisme og frivillighet, på ildsjelens fritid, og ofte med begrensede økonomiske midler til nye løft.

Alene kan de bli for små. Det fortjener de ikke.

Det kan, for dem som ikke har historien under huden, virke noe smalt med et trekkspillmuseum. Da er det viktig å friske opp bakgrunnen. Hønefoss var nemlig Norges trekkspillhovedstad. Henschien Trekkspillfabrikk og Formoes trekkspillskole var tyngdepunkter i dette.

Les også: Byens trekkspillhistorie på vent

Steinar Eriksen i spissen for Ringerike trekkspillklubb tok initiativ til et museum i 1998, og siden har det vært mulig å besøke i Ringerike Kultursenter. Det er en viktig del av kulturhistorien.

Nå har museet flyttet ut av kultursenteret, og de trenger nye lokaler. Ordfører Kjell B. Hansen har tatt initiativ til at kommunen bidrar i arbeidet med å revitalisere museet, gjennom å finne egnede lokaler.

Det er viktig og bra at det nå jobbes med museet.

I arbeidet bør det legges særlig vekt på gi trekkspillmuseet mer enn husrom. Alene kan de bli for små. Det fortjener de ikke.

En god partner kan være det som skal til for at flere får opp øynene for denne delen av lokalhistorien. Sammen kan de bidra til et levende og bedre besøkt opplevelsessenter.