I hverdagen tenker vi nok ikke særlig på fylket. Dette nivået i samfunnets forvaltning er likevel tett knyttet opp mot det som skjer lokalt. Den videregående skolen er kanskje nærmest, sammen med busstransport og fylkesveier.

Engasjementet var eksempelvis stort da fylkesrådmannen i Buskerud foreslo å vingeklippe det regionale linjetilbudet i videregående skole nylig. Som del av nye storregioner er håpet at den pressede økonomien i Buskerud blir erstattet med noe mindre sårbart.

For Ringeriksregionen vil koplingen mot Akershus være bra. Det gjelder både næringsutvikling, samferdsel og utdanningstilbud. Det blir rettvendt.

Det er langt fra Hol og Geilo til Fredrikstad og Halden. I den grad geografi vil ha betydning for oppmerksomhet i den nye storregionen er det godt å vite at Ringeriksregionen nå ligger i midten.

Verre er det da kanskje for Jevnaker, som blir liggende i en ytterkant av den nye innlandsregionen med Hedmark. Det er langt til Tynset for en kommune som, i likhet med resten av Ringeriksregionen, for alle praktiske formål er vendt mot Stor-Oslo.

For Ringeriksregionen vil koplingen mot Akershus være bra. Det gjelder både næringsutvikling, samferdsel og utdanningstilbud. Det blir rettvendt.

Nå handler det om å få ut det beste av det nye og større fylkesnivået. Det handler om å dyrke fram folkevalgte som kan gjøre en god jobb for regionen i det nye fylkestinget, og om å jobbe offensivt og tett med administrasjonsnivået for å understøtte nærings- og samfunnsutviklingen regionalt. Lite er i så måte nytt, men vi må vende oss til kamp om oppmerksomhet og ressursene med nye områder.

Tyngdepunktet blir ikke lenger Drammen. Vi får sterke regioner på alle sider av Oslofjorden, og vi må forsterke vår posisjon i dette nye selskapet.