Jevnaker kommune har sendt sine ønsker til Statens vegvesen. De innebærer blant annet gangfelt der gang- og sykkelvei krysser veien. Nå har veivesenet svart, og de vil ikke anlegge gangfelt.

Les også: Statens vegvesen sier nei til gangfelt

Årsaken er til å forstå. Gangfelt over en sterkt trafikkert vei, med 60-grense, er ingen god løsning. Fartsgrensen må i tilfelle settes vesentlig ned, og selv da vil ikke det garantere sikkerheten. Det viser antallet ulykker i gangfelt, hvor bilførere kjører på personer som krysser veien.

Det hjelper fint lite å ha retten på sin side som gående, når bilen treffer.

Det hjelper fint lite å ha retten på sin side som gående, når bilen treffer.

Så blir det selvsagt ikke tryggere å krysse veien uten gangfelt, men da er det i alle fall ikke falsk trygghet i bildet.

Det er viktig at veivesenet ser på fartsgrensene i området der veien må krysses av gående. I tillegg er det viktig å se på ventearealene der veien krysses. Plassen må være stor nok, og snøbrøyting må sikre at plassen ikke skrumper eller blir mindre oversiktlig, på noe tidspunkt av året.

Det er generelt viktig å skille gående og kjørende på en god måte, men det vil alltid være behov for krysningspunkter. Disse krever særskilt oppmerksomhet, både hos gående og kjørende.

Når høstmørket nå legger beslag på stadig større del av døgnet, er denne saken et viktig apropos til oss alle. Vi må alle ta vår del av ansvaret for å skape trygg trafikk. Ta fram refleksene, frisk opp oppmerksomheten, og vis hensyn. Å ferdes i trafikken vil aldri bli helt sikkert, men vi kan alle bidra til at det blir sikrere enn om vi kun turer fram i egne tanker.