Etter taler og applaus å dømme, blåser det en tydelig nei-vind over Jevnaker.

Les også:

Kommunen undervurderte interessen. Auditoriet på Thorbjørnrud hotell ble altfor lite. Det er et luksusproblem. Et mer reelt problem er at gjennomsnittsalderen for tilhørerne var høy.

Beslutningen om framtidig kommunestruktur er et spørsmål som først og fremst vil angå dagens yngre befolkning, og av dem var det få blant de frammøtte.

Det bør minne kommunen på at de har en viktig målgruppe som må involveres nå i innspurten av behandlingen.

Debatten som kommer til uttrykk, tyder på at utredningene som er gjort lokalt har hatt liten innvirkning på meningsdannelsen. Prinsipielle standpunkt knyttet til frykt for sentralisering, og utvanning av lokal påvirkningskraft, står sterkt.

De som har satt seg inn i detaljene i utredningene, er tydelig på at denne saken er ikke svart/hvit. De som mener noe annet, har nok heller ikke sett hele bildet. Sakens omfang fortjener at vi tar et opplyst og bevisst valg, uansett konklusjonen.

Prosessen som er lagt opp fra Regjeringen er ikke ideell. Elementer av press og ris bak speilet gjør at det settes spørsmålstegn ved motiver.

Endringsprosesser blir alltid bedre når de starter innenifra. Det gjør den ikke nå, men vi kan fortsatt ta ansvaret for å behandle den slik.

Det hadde vært annerledes om kommunene startet prosessen innenifra: Hva må vi gjøre for å yte best mulig tjenester i framtiden, i en kommune i vekst, innenfor et kjent rammeverk, med kjente økonomiske rammebetingelser? Da hadde kreativiteten vært større, og frykt for skjulte motiver mindre.

Endringsprosesser blir alltid bedre når de starter innenifra. Det gjør den ikke nå, men vi kan fortsatt ta ansvaret for å behandle den slik.

La det bli et valg om hva som er riktig for kommunen i framtiden. Uansett regjering.