Noen må ta opp hansken, og sørge for at Johan Esperum hører hva som foregår i kommunestyresalen i Jevnaker.

Den mangeårige politikeren ser ingen annen utvei enn å be seg fritatt fra politiske verv, dersom ikke noe skjer. Han ønsker å fortsette, men er avhengig av å høre hva som foregår.

Vi skal unnlate å hevde at Esperum usettes for diskriminering, men det ligner veldig: Flere ganger har han påpekt problemer knyttet til at han ikke hører det som blir sagt under politiske møter. Men alt tyder på at han har snakket for døve ører.

Ulike handikap må ikke hindre engasjement eller tvinge stemmer til taushet.

Esperum har vært aktiv i lokalpolitikken i en årrekke, og har flere perioder i kommunestyret bak seg, sammenhengende siden 2007. Som hørselshemmet bruker han høreapparat, men et dårlig fungerende teleslyngeanlegg er lite samarbeidsvillig.

Enten hører han lite og ingenting, eller så hører han en summende bakgrunnsstøy. Resultatet er det samme - Esperum klarer ikke å henge med. Og hvordan skal han da kunne delta i debatten?

Både rådmann og ordfører lover nå å ordne opp, ifølge utsagn til Ringerikes Blad. Det hører med til historien at det i 2016-budsjettet allerede er satt av penger til en utredning av problemet. Kanskje kan dagens teleslyngeanlegg repareres, eller kanskje må det kjøpes nytt anlegg.

Denne saken minner oss om  at det vi ynder å kalle lokalt demokrati tidvis krever at vi strekker oss litt ekstra og sørger for å legge tilrette. Ulike handikap må ikke hindre engasjement eller tvinge stemmer til taushet. Tvert imot - vi trenger lokalt engasjerte mennekser. Vi trenger ulike stemmer og representanter for ulike grupper.

Nå er det å håpe at Johan Esperum holder ut noen uker til, og at det raskt lar seg gjøre å legge forholdene til rette.

BAKGRUNN: Høreselshemmet politiker orker ikke mer: – Hører ikke det som blir sagt