KU la fram sin prosjektplan for kommunestyret i mars. I dette møtet ytret rådmannen sterk skepsis til metoden, som innebar en bred nettundersøkelse. Det var frykt for at KUs arbeid ville ødelegge for administrasjonens arbeid, og forvirre og slite ut ansatte. Det ble foreslått å legge tidligere resultater til grunn, eventuelt å velge en annen metode.

LES MER: – Vi lar oss diktere av rådmannen og det skuffer meg

KU har vurdert innspillene de har fått, og nå er metoden justert. I stedet for å undersøke blant alle ansatte, skal det nå kjøres intervjuer blant et mindre utvalg ansatte. Argumentasjonen fra KU er at dette gjøres for å kunne ferdigstille sin vurdering innen sommerferien.

Jevnaker trenger en gjennomgang av KUs rolle, mandat og arbeidsmetodikk. Dette må også tydeliggjøre enkeltpolitikere og administrasjon sin rolle og disiplin i forhold til KU og deres arbeid.

Blant politikerne er det forskjellige meninger om denne endringen. Noen mener KU her har latt seg styre av administrasjonen, og SV vil nå i tillegg til KUs undersøkelse gjerne høre direkte fra de ansatte, om de vil bidra til arbeidet.

Denne prosessen har ikke vært god, og her har respekten for mandat og ansvar vært høyst diskutabel. Det er uheldig i en sak som handler om noe så viktig som kommunens arbeidsgiverstrategi og arbeidsmiljø. Prosessen går også sakte. Fra vedtak om evaluering til svar går det trekvart år, i beste fall.

Det er å håpe at arbeidsgiverstrategien fungerer, og at KU kan konkludere med at det ikke er grunnlag for omfattende revidering. Problemet som nå kan oppstå er at prosessen ender med spørsmål om vurderingen har vært bred og grundig nok. Det er svært uheldig.

Jevnaker trenger en gjennomgang av KUs rolle, mandat og arbeidsmetodikk. Dette må også tydeliggjøre enkeltpolitikere og administrasjon sin rolle og disiplin i forhold til KU og deres arbeid.

BAKGRUNN: Rådmannen prøvde å stoppe undersøkelse om arbeidsmiljø