Ledere er ikke de viktigste, men...

Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Jevnaker kommune har hatt lederutfordringer. Det er klart etter at Arbeidstilsynet har vært på tilsyn ved Jevnaker skole, og Innlandet Revisjon har vurdert kommunens arbeidsgiverstrategi.

DEL

LederRådmannen er kritisk til hvordan enkeltsaker løftes fram i revisjonsrapporten. Det er det mulig å forstå, for i stort kommer Jevnaker godt ut av rapporten fra Innlandet Revisjon. Samtidig er det viktig å erkjenne de opplevde realitetene.

I skolesektoren er det hyppige utskiftninger av ledere, og perioder uten eller med redusert ledelse, som oppleves som utfordringer. I helse og omsorg er det lederstil og kommunikasjon som har skapt gnisninger. Det er her skoen trykker, uavhengig av hvordan informasjonen blir presentert.

Det er krevende å være leder. Krav og forventninger er mange. HMS, internkontroll, kompetanseutvikling, rapportering, organisering, økonomi, planlegging, samordning, informasjon, kommunikasjon, problemløsing, og så videre. Listen av oppgaver er lang. Ledere er også i konstant skvis.

Dessverre, og av ulike årsaker, har Jevnaker hatt mange lederbytter, og også perioder med midlertidig ledelse. Det er naturlig at fokus i slike perioder blir den daglig driften, mens rammene i form av struktur, planlegging, kultur og utvikling blir skadelidende.

Det er teamet og de ansatte som er viktigst, men uten tilstrekkelige lederressurser får de ikke de rammevilkårene de trenger for å gjøre jobben best mulig. Jevnaker kommune er godt i gang med å utvikle lederne. I stedet for å henge seg opp i presentasjonsform i rapporten, gjør de klokt i å erkjenne utfordringen, og fortsette arbeidet med, i samarbeid med de ansatte, å utvikle gode rammer, og sikre større kontinuitet på ledersiden.

Ledervakuum skaper bare problemer. Jevnaker er på riktig vei, men det gjenstår også mye arbeid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags