Rådmannen er kritisk til hvordan enkeltsaker løftes fram i revisjonsrapporten. Det er det mulig å forstå, for i stort kommer Jevnaker godt ut av rapporten fra Innlandet Revisjon. Samtidig er det viktig å erkjenne de opplevde realitetene.

I skolesektoren er det hyppige utskiftninger av ledere, og perioder uten eller med redusert ledelse, som oppleves som utfordringer. I helse og omsorg er det lederstil og kommunikasjon som har skapt gnisninger. Det er her skoen trykker, uavhengig av hvordan informasjonen blir presentert.

Det er krevende å være leder. Krav og forventninger er mange. HMS, internkontroll, kompetanseutvikling, rapportering, organisering, økonomi, planlegging, samordning, informasjon, kommunikasjon, problemløsing, og så videre. Listen av oppgaver er lang. Ledere er også i konstant skvis.

Dessverre, og av ulike årsaker, har Jevnaker hatt mange lederbytter, og også perioder med midlertidig ledelse. Det er naturlig at fokus i slike perioder blir den daglig driften, mens rammene i form av struktur, planlegging, kultur og utvikling blir skadelidende.

Det er teamet og de ansatte som er viktigst, men uten tilstrekkelige lederressurser får de ikke de rammevilkårene de trenger for å gjøre jobben best mulig. Jevnaker kommune er godt i gang med å utvikle lederne. I stedet for å henge seg opp i presentasjonsform i rapporten, gjør de klokt i å erkjenne utfordringen, og fortsette arbeidet med, i samarbeid med de ansatte, å utvikle gode rammer, og sikre større kontinuitet på ledersiden.

Ledervakuum skaper bare problemer. Jevnaker er på riktig vei, men det gjenstår også mye arbeid.