Skivebom fra bussetet

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Temperaturen i spørsmålet om utvidelse av lokale grustak er høy. Å gjennomføre en god beslutningsprosess i slike saker krever ekstra godt håndverk. I saken om grustaket på Hensmoen har politikerne i Ringerikes formannskap nå kommet skjevt ut.

DEL

LederForvaltning av naturressurser er en krevende øvelse. Debatten rundt petroleumsvirksomheten i havområdene våre er et eksempel på det. De store fordelene knyttet til økonomi og arbeidsplasser må veies opp imot viktige natur- og miljøhensyn.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

Ringeriksregionens rike naturressurser knyttet til stein og grus har vært en bærebjelke i lokal industri. Forvaltningen er krevende, for det er ikke tvil om at dette påvirker lokale hensyn til både natur, miljø og rekreasjon. Samtidig er det en industri som sysselsetter svært mange, og bidrar til viktig verdiskapning og økonomi.

Les også: Varaordføreren: – Kritikken er skivebom

Vi skal på nåværende tidspunkt ikke ta stilling til beslutningene som bør komme, men det er viktig å dvele ved prosessen og demokratiske forhold.

Kanskje er kritikken som politikerne får nå fra blant andre Harry Dahl skivebom, men formannskapet bommer i alle fall grovt om de tror at de kan opprettholde tillit ved å ikke være mer synlig lydhøre under befaring enn de var denne gangen.

Formannskapet kan kanskje forsvare det praktiske rundt sin befaring fra bussetet, men gjennom å lukke seg inne, skaper de en avstand til berørte parter som er uklok. Kanskje er alle synspunkter behørig inkludert, men symboleffekten med en lukket buss gir rom for unødvendig skepsis og spekulasjon.

I betente saker er åpenhet særlig viktig. Det krever ikke bare at politikerne hører, men at de også viser at de er interessert i alle sider ved saken. Da må de ut av bussen. De må lytte aktivt til alle som ønsker å belyse saken. De må vise at det er en reell prosess, og fjerne grobunnen for spekulasjoner om skinnprosess.

Kanskje er kritikken som politikerne får nå fra blant andre Harry Dahl skivebom, men formannskapet bommer i alle fall grovt om de tror at de kan opprettholde tillit ved å ikke være mer synlig lydhøre under befaring enn de var denne gangen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags