COOP ønsker å etablere dagligvareforretning i Skeidar-bygget på Hvervenkastet. Kundene og politikerne signaliserer en positiv holdning til det.

Et steinkast unna, på andre siden av E16, heter det Hvervenmoen, men her sier reguleringsplanen at det bare er storhandel som kan etableres. Rettferdig?

Å gi COOP dispensasjon kan være riktig, men da må politikerne sørge for å gi signaler om likebehandling i hele området. Ingen er tjent med en tilfeldig utvikling.

AKA er utvikler og storeier på Hvervenmoen, og det er ikke vanskelig å forstå at de finner politikernes positive holdning til dagligvare i området uforståelig. Hva er endret siden reguleringsplanen for Hvervenmoen ble vedtatt i 2014? Hvorfor endres rammebetingelsene for nærområdet, som igjen betyr noe for konkurransesituasjon, strategier og investeringer?

Byen er i endring. Derfor må politikken også endres over tid. Spørsmålet nå er om det er fornuftig allerede etter få år.

Det finnes paralleller i Jevnaker også. Hvor lang tid går det før det etableres ren dagligvarebutikk på Bergermoen?

God by- og regionutvikling krever langsiktig, strategisk styring, og mot til å ha en korresponderende tydelig linje overfor kommersielle aktører.

Det kan godt være at fjorårets viktige beslutning om bygging av Ringeriksbanen og ny E16 krever en helt ny retning for Hønefoss og Hverven-området. Den nye politikken bør i tilfelle være fundert i helhetlige reguleringsplaner, ikke som enkeltdispensasjoner.

Å gi COOP dispensasjon kan være riktig, men da må politikerne sørge for å gi signaler om likebehandling i hele området. Ingen er tjent med en tilfeldig utvikling.

Spillereglene må være like, praktisk og økonomisk, for alle kommersielle aktører i dette området. De samme prinsippvurderinger må legges til grunn.