Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

 

Mandag kveld banket flertallspartiene igjennom ytterligere kutt for kulturskolen i Hole, helt uten konsekvensutredning. Er det tegn på at politikerne er i ferd med å miste hodet?

Hole kommune har stort behov for å tilpasse tjenestenivået til inntektene sine. Det framstår som stadig tydeligere for stadig flere at kommunen er i en særdeles vanskelig situasjon.

Før nyttår gjorde Hole et heroisk forsøk på å unngå Robek, men det var ikke mulig innenfor forsvarlige grenser. Nå er ambisjonen å bli værende under statlig styring så kort tid som mulig. Det er både bra og viktig.

Mange vil nå bli berørt av de nødvendige kuttene, og mange vil måtte tåle dem. Det er jo ikke slik at kuttene kan skje uten konsekvenser. Det er ikke konsekvensene som er bekymringsfullt nå.

Det bekymringsfulle er at politikerne foretar kutt de ikke har oversikt over konsekvensene av.

Les også: Kultur mot idrett i Hole

Ingen, verken politikere eller administrasjon, kunne mandag svare på hva ytterligere 200.000 kroner i kutt vil bety for kulturskolen, ut over at det trolig vil bety færre kulturskoleplasser.

Det kan være at flertallspolitikerne har rett, at kommunen får mer igjen for pengene i idrett enn i kultur. Dessverre kan det også hende at antakelsene er feil. Politikk handler om prioriteringer, men det betyr ikke at det handler om tro. Det handler om fakta, og om å vurdere konsekvenser av prioriteringer opp imot hverandre.

I den kuttsituasjonen Hole er i nå, må ikke fakta bli første offer. Holes retur til en økonomi i balanse er ikke bare avhengig av at det kuttes nok, men at det kuttes smartest. Da må politikerne bruke administrasjonen til å utrede konsekvenser av alle kuttforslag, også de alternative.

I Hole-politikkens vanskeligste periode må hodet være med hele veien. Fakta og konsekvenser må vurderes før beslutninger fattes.