Alle som tar lett på Robek-status bør ta en prat med kommuner som har vært der. Så snart årets regnskap er godkjent av revisor i Ringerike kommune, kan endelig kommunen overta styringen av egen kommune. Det skjer i tolvte time.

Er det et tidspunkt Ringeriksregionen trenger utviklingskraft, er det nå.

Hole har stått i fare for å havne i Robek. Vi kunne tirsdag lese at fagforeningene i kommunen ikke er redde for Robek: Heller det enn for store og raske kutt. Det er å ta for lett på situasjonen, og heldigvis vil politikerne i Hole nå ta ansvar og utøve større handlekraft.

LES OGSÅ: Fagforeninger i Hole: – Vi er ikke redde for Robek

I mandagens møte med bekymrede foreldre og ansatte i Holes barnehager kom lekkasjen om at eiendomsskatt vil bli innført i kommunen, for å hindre dramatiske kutt i blant annet skole og barnehage.

LES OGSÅ: Eiendomsskatt i Hole: Skal redde Røyse skole og bemanningen i barnehager

Ja, det vil være et løftebrudd overfor velgerne. Det er ikke noe politikere skal ta lett på. De burde hatt forutsetninger for å forutse den nye og krevende økonomiske situasjonen.

Samtidig er det tydelig at den prinsipielle holdningen til eiendomsskatt er uendret. Det er bare at nå det den eneste riktige løsningen, om enn bare i en overgangsperiode.

Gitt forutsetningene er det klokt av eiendomsskattmotstanderne å legge saksprinsipper til side, slik at barn og unge ikke blir salderingsposten, i en kommuneøkonomi som på reetableres på et nytt nivå.

Med riktig innretning, og muligheter for å skjerme dem som vil ha problemer med å betale den, er dette noe også holeværinger kan leve med. Om enn bare i en overgangsperiode.

Vi hyller evne og vilje til å prioritere innbyggernes beste i en vanskelig tid. Det er både klokt, modig og framtidsrettet.