Drift av flyktningmottak er en omstridt bransje. Enkelte av driverne har fått merkelappen «Mottaksbaroner», og det er ikke med positivt fortegn.

Det stilles spørsmålstegn ved både tjenestenivå og økonomi. Når foretakene går med hyggelige overskudd, er det flere som lurer på hvorfor offentlige penger skal havne i private lommer på denne måten.

Samtidig: Både verden, Europa og Norge er i en krevende flyktningsituasjon. Mange mennesker trenger både trygghet og et nytt hjem nå. Det er viktig at alle som kan hjelpe, gjør det, i en gedigen dugnad.

I dette bildet vil Hole kunne slå flere fluer i én smekk: De kan ta sin del av den humanitære dugnaden, de kan sysselsette flere, og kanskje til og med tjene noen kjærkomne kroner til kommunekassa.

LES OGSÅ: – Kan bli en ny økonomisk blåmandag

Holes utfordring er at de ikke har egne lokaler, ikke etablert kompetanse, ikke stordriftsfordelene til de private aktørene, og ikke økonomi til å bomme på en slik satsing. Og, uavhengig av Regjeringens oppfordring, vil det være overraskende om en Høyre-styrt kommune utvider sin kjernevirksomhet, i konkurranse med private.

Flyktningsituasjonen har fluktuert over tid. Det vil den gjøre også i framtiden. Hole må, om de begir seg inn som mottaksdrivere, håndtere dette praktisk og økonomisk like godt som dem med lang erfaring.

Hole fortjener ros og heder for kreativitet. Samtidig bør Hole tenke grundig gjennom helheten i dette før de utvider sin virksomhet i en krevende økonomisk situasjon.

Motivasjonen for å starte må være riktig. Normaldrift og økonomisk overskudd på kort sikt er jo sjelden det første virksomheter ser etter utvidelse av eksisterende forretningsområde.