Torsdag ble den nye offentlige bryggen i sørenden av Randsfjorden åpnet. Det er en fantastisk forvandling av et område som hadde grodd igjen og var beskjemmet med søppel. Fra å ha vært en hindring mellom tettstedet Nesbakken og den vakre Randsfjorden, er nå stedet en magnet for innbyggere og tilreisende.

Det er imponerende å se hva som skjer når viljen er der, i kombinasjon med evnen til et bredt samarbeid, og ikke minst dugnadsviljen. En velvillig grunneier, penger fra blant andre Sparebankstiftelsen, og bred innsats fra både næringsdrivende og ikke minst en offensiv velforening har utrettet et lite kunststykke i vannkanten.

Brygga er i seg selv en magnet for båtfolket, men like viktig er det at amfiet med plass til 80, og rammene rundt, innbyr til folkeliv. Dette er virkelig bra for Jevnaker, og står godt til området litt lenger bort, i Verkevika ved Hadeland Glassverk (HG). Det gjør noe med både stoltheten for nærområdet, og med bokvaliteten.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

Potensialet er enda større. For utviklingen av Jevnaker vil det bli enda et løft når sentrum og den nye perlen koples tettere sammen med miljøet rundt turistmagneten HG. Vi håper at blomstringen bare så vidt har begynt, og at forrige ukes åpning gir ny lyst og inspirasjon til å realisere planene som har vært jobbet med lenge.

Det er viktig for både Nesbakken og Jevnaker at glassverket smelter mer sammen med den omkringliggende nærings- og opplevelsesvirksomheten i kommunen.

Det skjer virkelig mye spennende i Jevnaker for tiden, og mye av det blir liggende som perler på en snor i strandlinjen. Det er mange som allerede gleder seg stort til Randsfjordfestivalen, og ikke minst den nye store badeparken som kommer ved Haugerstaranda, tvers over Verkevika for Nesbakken. Stein for stein bygges Jevnaker som et opplevelsessted, for både lokalbefolkning og tilreisende turister.

Det har tatt tid, men nå realiserer Jevnaker naturgitt skatter, og de gjør det med et bredt engasjement og spleiselag.

Metodene bør være inspirasjon for andre steder i regionen som fortsatt ikke har realisert sitt fulle potensial.