Jevnaker har én fot i Hadeland, og én fot i Ringeriksregionen. Det har gått, og vil fortsatt gå fint, men hvis fylker blir til større regioner, bør de da velge Stor-Oslo-regionen Viken, eller Innlandet?

I 2004 leverte professor Tor Selstad et forslag til ny regioninndeling. Enten Norge skulle deles i sju eller ni regioner, valgte Selstad å dele Hadeland i tre: Gran til Innlandet, Lunner til Østviken, og Jevnaker til Vestviken. Dette illustrerer Hadelands tilhørighetsutfordring. Over tid har nok pendlermønster og tyngdepunkt endret seg en del, Lygna-området har blitt et mer naturlig skille mot nord. Hadeland knytter seg nå mer naturlig mot øst, vest og sør.

Velg retning og side, slik at Jevnaker kommer i et selskap av kommuner som skal håndtere sunn vekst.

SV er sterk i troen på at det blir et regjeringsskifte til høsten. Da tror de regionreformen blir skrinlagt. Å ikke ha en plan B, framstår som noe passivt.

Selv om Jevnaker skal bestå som kommune, bør de avklare holdning til regiontilhørighet. Dette handler om framtidige prioriteringer innenfor veier, utdanning, kultur, og ikke minst kollektivtransport.

Snakk gjerne med Gran og Lunner, men ikke vent på dem. Vis lederskap. Innta et tydelig standpunkt for Jevnaker, basert på hva som vil være best for kommunens innbyggere i tiden som kommer. Forrige uke kunne vi lese at eiendomsmeglere karakteriserer Jevnaker som et pressområde. Det er et tydelig signal om vekst, en vekst som vokser ut fra Stor-Oslo.

Sørg for å sitte i førersetet, uavhengig av om regionreformen blir en realitet. Velg retning og side, slik at Jevnaker kommer i et selskap av kommuner som skal håndtere sunn vekst. Om enn som en plan B.