Torsdag la Norges Bank fram nye tall for vår pengebruk. Kun 11 prosent av betalingsmidlene er nå kontanter. I 2007 var tallet dobbelt så høyt: 24 prosent.

Norge leder an i bruken av digitaliseringen av betalingsmidler. Danskene har en kontantandel på 23 prosent, mens i Finland er det bare halvparten av betalingen som foregår elektronisk. I EU er gjennomsnittet på 79 prosent kontant, mens i Hellas er det stikk motsatt av Norge. Der brukes 88 prosent kontanter som betalingsmiddel.

At kontantandelen reduseres har mange fordeler, både knyttet til effektivitet og kontroll. Svart økonomi er vesentlig vanskeligere å skjule med bruk av elektroniske penger.

Med digitale transaksjoner kan mye mer spores. Digitale tjenester er også mer kostnadseffektive enn manuelle, og risiko for både ran og tyveri reduseres.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

Utfordringen er at når færre bruker kontanter, blir håndteringen dyrere per bruker. Allerede i dag kan innskudd av kontanter koste så mye som 100 kroner. Dette bekymrer Norges Bank. Det blir vanskeligere og dyrere å bruke kontanter, og taperen er de som ikke vil bruke, eller ikke stoler på, elektroniske banktjenester.

Når bruken av kontanter faller kraftig, akselererer utviklingen ytterligere. På ti år er kontantbruken i Norge redusert med 13 prosentpoeng. Hvor lenge går det før dagens 11 prosent kontantandel er borte? Blir kontanter noe vi bare bruker på sydentur, eller blir også disse landenes betalingsløsninger digitalisert i rekordfart?

Digitaliseringen av samfunnet vårt går i en rasende fart, og det er i liten grad en utvikling vi kan velge oss bort fra. Likevel må myndighetene nå styre utviklingen på en måte som gjør at både betaling med, og tilgang til, kontanter er bredt tilgjengelig så lenge det er et lovlige betalingsmiddel.

Samtidig må vi som forbrukere, som sverger til fysiske penger, leve med at kontanter blir dyrere å bruke, fordi håndteringen av dette er langt dyrere enn elektroniske transaksjoner. Framtiden er digital, enten vi vil eller ikke.