Det er lov å være skuffet nå, for alle i Ringeriksregionen. Med knapp, kanskje til og med knappest margin tapte Eggemoen finalen mot Rygge, i kampen om 100 arbeidsplasser og verkstedet til AIM Norge.

Les også:

Verkstedet for de nye jagerflyene F35 legges til flyplassen ved Moss. Tungen på vektskålen ble til slutt forhold Eggemoen vanskelig kunne gjøre noe med, som den fysiske avstanden til sentrale enheter i Forsvaret.

Prosessen har vist at Eggemoen har et enormt potensial. De kan måle styrke med de største og beste. Gardermoen ble utkonkurrert, og Rygge er heller ingen liten aktør med betydelig infrastruktur knyttet til både sivil og militær luftfart.

Enda viktigere er det at Eggemoen har vist seg fram som et attraktivt høyteknologisk miljø.

Dagen før beslutningen om AIM ble fattet, ble det klart at Tronrud Engineering skal levere produksjonsmaskiner til Norsk Titanium. Maskinene skal brukes i USA til å bygge titaniumsdeler til fly- og romfartsindustrien i hele verden.

Allerede samme dag som AIM-beslutningen ble kjent, retter de blikket framover på Eggemoen. Bra! Bak suksess ligger alltid et stort antall tilbakeslag. De er bare ikke like kjent og kommunisert. Noen hevder sågar at for hver gang vi møter motstand, lærer vi noe nytt som blir viktig for å skape suksess. «Learning by tryning» kaller de det i Innovasjonsløft Ringerike.

Prosessen har lært vist oss at Ringeriksregionen er i elitedivisjonen og kan måle krefter med hvem som helst. Vi må ta vare på dette gjennom å bygge troen på oss selv og hva vi kan få til i regionen. Troen er forutsetningen for å lykkes, og lykkes vil vi gjøre.