Dels handler det om en region som allerede har felles identitet, men først og fremst handlet det om at administrasjonen mener de vil kunne yte bedre tjenester til innbyggerne gjennom å forene krefter med Ringerike og Hole.

Når administrasjonen i en kommune sier dette så sterkt, bør det veie tungt.

De er tettest på hverdagen med å skape best mulig tjenester for innbyggerne. De vet hvor skoen trykker i dag. De har best forutsetninger for å kunne si noe om potensialet knyttet til både å redusere sårbarhet og øke kvaliteten.

Skal vi dømme etter debatten i Jevnaker er det andre argumenter som veier tyngre. Vi snakker om selvråderett og sentraliseringsfrykt, men kanskje aller mest om identitet.

Identitet handler ikke om fysiske grenser.

Det er lite sammenslåingsiver i Buskerud. Unntaket er Drammensregionen. Her kan det bli født en storkommune i det som allerede er et sterkt tyngdepunkt i fylket. Kanskje betyr det ikke så mye direkte for oss, men vi skal være oppmerksom på at det skjer, for Drammen vil få en svært sterk stemme.

Så er spørsmålet: Evner vi å se 20–30 år fram i tiden, eller bygger vi beslutninger på slik det er her akkurat nå?

Lytter vi godt nok til de ansatte i kommunene knyttet til sårbarheten som er det allerede i dag? Tror vi på en revolusjonerende effektivisering i små kommuner som gjør at de kan tilby flere og bedre tjenester i framtiden, i en kommune som vil vokse, i en kommune som trenger flere skole-, barnehage- og sykehjemsplasser?

Hva er lokal råderett verdt dersom tjenestene er sårbare og økonomien svak? Er det da mulig å realisere nye lokale ønsker og planer?

Filmen Ringeriket løfter fram lokale ildsjeler, kjendiser, idrettsutøvere, næringslivskrefter og velgjørere.

Er vi opptatt av hvilken side av kommunegrensen de bor? Nei, de er «våre». Når vei og bane nå bygges snakker vi om vekst i regionen, ikke hvilken side av en kommunegrense det skjer.

Identitet handler ikke om fysiske grenser. Sammenslåingsdiskusjonen bør handle om hvordan vi som en region kan forene krefter for å skape best mulig tjenester for innbyggerene, om hvordan vi best kan drive utvikling av en region som skal ta en ny posisjon i Norge.

Derfor bør kommuneadministrasjonenes råd veie tungt når vi skal beslutte.