Gå til sidens hovedinnhold

Er det tvil om datasenter-strategien?

Artikkelen er over 3 år gammel

– Det har det gått for raskt i svingene, for blant annet støyproblematikk må nå løses reaktivt i stedet for proaktivt.

Leder Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Er ordføreren i tvil om Ringerike kommunes strategi om satsing på datasenter er riktig? Usikkerheten er sådd som følge av flere utspill i det siste.

Ringerike kommune har satset tungt på å få etableringer av datasenter i kommunen. Store arealer er båndlagt, og det er jobbet aktivt med innsalg mot datasentre. Kommunen har vært offensive, og dersom de lykkes næringspolitisk her, kan de kopiere den store suksessen den nordsvenske byen Luleå har opplevd de siste årene. Der blomstrer både byen og det lokale arbeidsmarkedet.

Det er allerede etablert datasenter på det gamle industriområdet på Follum, men det er rom for mer – mye mer. Foreløpige etableringer er mer å regne som et bevis på leveringsdyktighet. Nå jaktes det på de store, og signalene er at dialogen er der med flere, men:

Det har det gått for raskt i svingene, for blant annet støyproblematikk må nå løses reaktivt i stedet for proaktivt. Det er bra at kommunen sikrer både lovlighet og hensyn til innbyggere.

Samtidig gjør uttalelser fra ordføreren at det sås tvil om datasentersatsingen er både ønskelig og riktig. Dette er usikkerhet som må ryddes av veien, både av hensyn til kommunens ressursbruk, signaler til datasenterinteressenter, og til kommunens innbyggere og grunneiere i området.

LES OGSÅ:

Er det datasenter for kryptovaluta ordføreren er kritisk til, eller datasenter generelt?

En strategi bør være tydelig og langsiktig, den må være åpen om ulemper, og den må tåle motstand. Det er en ærlig sak å skifte strategi, men det bør ikke herske tvil om hvilken strategi som gjelder.

Det er bra at de folkevalgte nå vil se på dispensasjonssøknaden knyttet til nytt datasenter ved Follumveien, men de bør også avklare hvilken strategi administrasjonen skal jobbe videre med, knyttet til datasenter. Vil de at det skal arbeides videre med å tiltrekke seg internasjonale størrelser innenfor datasenter?

En god næringspolitikk forutsetter forutsigbarhet og tydelighet. Politikere og administrasjon må jobbe etter samme plan. Om de ikke allerede har det, haster det å avstemme dette.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

Kommentarer til denne saken