I likhet med Ringerike Næringsforening har vi tro på sentrumsbutikkene. Å bruke graden av gråpapir i vinduene som parameter, mener vi derimot er for passivt.

Nøkkelen til det levende bysentrumet som alle ønsker er evnen til å møte to sentrale temaer offensivt nå.

Suksess må måles i omsetning, ikke i fravær av gråpapir i vinduene.

Det første er generelt: Økt netthandel og konsentrasjon av handel i butikkjeder. Det andre er mer lokalt betinget: Hønefoss skal utvikles. Det bygges mye, og skal bygges mer, og hele trafikk- og samferdselsstrukturen vil over tid bli endret.

I sum vil dette endre rammebetingelsene for sentrumsbutikkene. Gårsdagens suksessoppskrift må følgelig justeres, og alt arbeid med innovasjon viser at de beste nye løsningene utvikles i samarbeid med kundene. Nå er vi i den lykkelige situasjonen at kundene engasjerer seg, og det bør alle som driver næring i Hønefoss gripe begjærlig.

Les også: Folket har talt: Tenk sentrum som et kjøpesenter

Ikke alle innspill fra kunder kan brukes til å skape nye og bærekraftige tilbud, men gjennom å forstå hele sitt potensielle marked, kan butikkene utvikle løsninger som er mer riktig for framtiden.

Merkelappen på situasjonen i sentrum er ikke avgjørende, men det er viktig at virksomhetene nå er offensive, og møter den utviklingen alle vet kommer.

Å jobbe sammen er lurt, men da trengs også lik virkelighetsforståelse. Næringsforeningen er sentral.

I dag rapporterer ikke medlemmene omsetning løpende til foreningen. Hadde de gjort det, hadde felles virkelighetsforståelse vært bedre forankret.

Suksess må måles i omsetning, ikke i fravær av gråpapir i vinduene. Utnytt mulighetene i at alle ønsker at sentrumsvirksomhetene skal lykkes.