Byporten blir ikke bare vid, men også høy, dersom de helt ferske planene for det såkalte Ford-kvartalet i Hønefoss blir realisert. Inngangen fra sør kan få et signalbygg av dimensjoner, med et tårn på 23 etasjer på det høyeste.

BAKGRUNN: Planlegger høyhus ved Byporten

Og kanskje er det nettopp spenstige planer som dette som må til for å få fart i diskusjonen om høyder.

Det kombinerte nærings- og leilighetsbygget er planlagt høyere enn alle andre sentrumsbygninger. Dessuten, på tegningen er hele bygningen skråstilt på det kvadratiske tomtearealet. Så ja – dette vil utvilsomt skille seg ut blant andre bygninger i et regulert sentrum.

Utbygger Bjarne Minde var da også rask med å si det alle tenkte da han presenterte planene for politikerne tirsdag kveld: Utfordringen er høyden.

Og kanskje er det nettopp spenstige planer som dette som må til for å få fart i diskusjonen om høyder.

Dagens regulering på seks etasjer i sentrum har vært utfordret i flere omganger, og det sier seg selv: Utbyggere ønsker å kunne bygge i høyden, for å få mer ut av sine investeringer i tomtearealer.

Antall beboere i vårt område er spådd å øke betydelig de neste årene, og fortetting av sentrumsområder er både nødvendig og hensiktsmessig med tanke på å kunne huse flere.

I tillegg må det selvfølgelig tilrettelegges for tomteområder rundt sentrum. Men hvorfor ikke gjøre noe med høydebegrensningene på sentrumsbygg? Det å kunne utnytte det vertikale friarealet i himmelretning gir uante muligheter med tanke på utnyttelse.

Men dette må gjøres med vett og forstand. Det å dispensere enkeltvis gjør at denne typen bygg blir skrikende synlige, og litt ufortjent negativt omtalt. Som i all arealplanlegging og regulering må det tenkes helhetlig.

Denne første tegningen fra utbygger av Ford-kvartalet vil helt sikkert bli justert, og kanskje blir den aldri realisert.

Bjarne Mindre har varslet en byggesøknad, men etter hva vi skjønner er pengene ikke på plass. Men uavhengig av dette bør det startes en diskusjon om høyder på sentrumsbygninger. 

LES OGSÅ: Ingenting skjer i Ford-kvartalet: Kommunen er utålmodig og utvikleren ordknapp