Begynnende voksesmerter

Artikkelen er over 3 år gammel

Når kroppen vokser raskt, gjør det vondt. Veksten presser på der det ikke er helt klart. Det har de fleste kjent på som barn. Nå presser det på raskere enn vi greier å rydde plass til i deler av regionen vår.

DEL

LederDet er ikke viljen det står på. Hole kommune skal ha ros for offensive planer for boligutbygging, som svarer på regjeringens forventning om felles løft i forbindelse med ny vei og bane.

Også i Ringerike er de offensive, og har klare ambisjoner om å tiltrekke seg et enormt datasenter i området Nedre Kilemoen. I Ringerike betyr det at et betydelig areal må båndlegges for å være klart for interessenter. Det stikker kjepper i hjulene for planer næringslivet har i dette området. Uheldig, men kanskje nødvendig.

Vi vil se langt flere slike saker i tiden som kommer. Utviklingen hemmes av at planer ikke kan ses i sammenheng – ennå.

I Hole er situasjonen at traseen for Ringeriksbanen ikke vil være klar på en god stund. Veivesenet vil ikke tillate at dagens infrastruktur brukes til en så stor vekst, men vil heller ikke bruke penger på nye løsninger før traseene er klare. De frykter at midlertidige løsninger vil bety penger ut av vinduet. Dermed står saken i stampe.

Les også:

Vi vil se langt flere slike saker i tiden som kommer. Utviklingen hemmes av at planer ikke kan ses i sammenheng – ennå.

Derfor er overordnet og bredt koordinert planleggingsressurs så viktig nå. Regionale plankontoret blir kjernen i dette. Vi har ikke tid til at det sendes brev og innsigelser. Det må møtes, det må prates og det må finnes løsninger for at planleggingen kan skje så raskt som mulig.

Noen områder vil ikke være mulig å løse på kort sikt. Da må vi ha utholdenhet, men antallet slike saker må reduseres til et minimum, og kryssproblematikken på Sundvollen bør ikke være en av disse. Full stopp i planlegging og realisering av 1.400 boliger er rett og slett for stort til å kunne akseptere.

Her må det kunne være rom for å gjøre noe, og hva det er, må partene raskest mulig finne fram til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags