Planene for Byporten, som tidligere er kjent som Ford-kvartalet er grandiose. 169 nye leiligheter har fått plass i skissene, og et tårn på imponerende 23 etasjer er kronen på verket. Nå kommer planene opp til behandling i kommunen.

Eiendomsutvikleren forventer debatt, og det vil han få. Og som han selv sier: Et slik prosjekt trenger debatt.

Det er høydene som vil utløse mest diskusjon. Den debatten er allerede påbegynt, både i forbindelse med at disse planene ble kjent første gang, og i tillegg i forbindelse med at Tronrud presenterte skissene for høyhuset ved Hønefossen.

Vi tror Hønefoss som by tåler høyhus. Gjort på riktig måte, er det både økonomisk og miljøvennlig riktig, det kan også være arkitektonisk interessant.

Gjort på feil måte, kan det bli en ødeleggende skamplett for byen, dens identitet og kvalitet. Fundamentalistiske standpunkt for eller mot høyhus er derfor en uklok tilnærming. Absolutte høydebegrensninger er det samme.

Ut over å diskutere utforming, må vi også diskutere hva bygningene skal huse og bidra til i byen.

Hva er realismen i planene? Er det et realistisk marked etter bedriftsøkonomiske prinsipper? Luftslott er energilekkasjer i utviklingsarbeidet. Hvordan påvirker det øvrig utvikling i byen og distriktet, og følgelig masterplanen for utviklingen?

Vi imøteser en god og grundig debatt om de store og høyreiste utviklingsprosjektene i byen.

Beslutningene som må fattes nå skal tåle 100-årsperspektiver. Da må vi evne å vurdere behov og utvikling som ligger langt fram i tid, ikke bare i forhold til dagens etablerte rammer og perspektiver.

LES OGSÅ: Wærstad er tilhenger av høyhus

Beslutningene som må fattes nå skal tåle 100-årsperspektiver. Da må vi evne å vurdere behov og utvikling som ligger langt fram i tid, ikke bare i forhold til dagens etablerte rammer og perspektiver.